Eşdeğer Deprem Yükü Analizi

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ ANALİZİ

1) StatiCAD-Ultimate’de çizdiğiniz projeyi SAP2000’e aktarmak için Dosya> SAP2000 Export seçeneğine tıklanır. Gelen SAP2000 Aktarım Opsiyonları menüsünde eğer Area Elemanlarını Otomatik Sonlu Elemanlara Böl seçeneği ve diğer alanlara bölme seçenekleri işaretlenip ve SAP2000 Aktarımı Bittikten Sonra Otomatik Dosyayı Analiz Et ve Kaydet seçeneği işaretlenirse program otomatik olarak alanlara ayırma ve Eşdeğer Deprem Yükü Analizini SAP2000’e yaptırır. Dilenirse bu işlemler aşağıda anlatıldığı gibi manuel olarak da yapılabilir.

2)Aktarılan bina alanlarına ayrılarak sonlu elemanlara bölünür. Alanlara ayırma işlemiyle ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için Bilgi Bankasında yer alan Alanlara Ayırma dosyasını inceleyebilirsiniz.

3)SAP2000’e aktarılan dosyada her kata etkiyen Eşdeğer Deprem Yükü StatiCAD-Ultimate tarafından otomatik olarak her katın kütle merkezine tanımlanmaktadır. Dolayısıyla başka bir tanım yapmaya gerek yoktur.

4)Analyze>Run Analyze seçeneğine basılır. Gelen Set Load Cases to Run menüsünden Run Now seçeneğine tıklanır ve analiz başlatılır.

5)Analiz bittikten sonra StatiCAD-Ultimate programında bulunan StatiCAD-Saptrans menüsünde bulunan Section Cut Ata seçeneğine tıklanır. Section Cut atama işlemi bittikten sonra Duvar Sonuçlarını Al seçeneğine tıklanır. Bu işlemlerden sonra rapor alınarak sonuçlar incelenebilir.