BALKON PARAPET DUVARLARI

StatiCAD-Yigma programında taşıyıcı özelliği olmayan duvarların programa girilmesi yanlış çözüme gidilmesine sebep olabilir.

Deprem yönetmeliği Madde 5.8 den duvar üstü ile tavan döşemesi arasında en az 10 mm boşluk bulunan duvarların taşıcı olmadıkları belirtilmektedir

Program varsayılan olarak girilen tüm duvarları taşıyıcı kabul ederek deprem yönetmeliği rijitlik formülüne göre (k*A/h) duvar rijitliklerini hesaplar. Deprem yönetmeliğinde alternatif bir formül öngörülmediğinden duvarlar döşemeye (rijit diyaframa) bağlı olsun ya da olmasın aynı formül uygulanır. 

Kat yüksekliği 3 m olan binada yüksekliği 1 m olan parapet duvarları, komşuluğunda kapı ve pencere olmayan aynı alandaki duvara göre 3 kat daha fazla rijit olacaktır. (Rijitlik formülünde H payda kısmında olduğundan) Duvarlara rijitlik değeri atandığından kat deprem yükünün önemli kısmını balkon duvarları taşıyormuş gibi sonuçlar doğabilecektir. Bu tarzdaki modellemede sonuçlar deprem yönetmeliğine göre yapılması gereken hesap esaslarından uzaklaşmış olacak, riskli bina risksiz, risksiz bina riskli gibi sonuçlar alınabilecektir. 

Balkon duvarları sisteme girilip rijitlik katsayısı (k=0) duvar özellik değişimi penceresinde özel değer verilerek sıfır seçilebilir. Bu durumda kesme kuvveti hesabında rijitlik katsayısı sıfır verilen duvarlar hesaba dahil edilmeyecektir. Ancak programda düşey yük aktarımları duvar üst kotlarından bağımsız verildiğinden düşey gerilme hesaplarında üst kattan yük alabilecektir. 

Bu nedenle balkon parapet duvarlarının (üst kat döşemeye bağlı değilse) sistem modeline sadece yük olarak girilmesi ve duvar şeklinde girlmemesi gerektiği görüş ve kanaatindeyiz.

Hesap hatalarına yol açmamak için kullanıcılarımızın ve idarelerin konuya gereken hassasiyeti göstermelerini arz ederiz...

ÖZDEMİR YAZILIM