Duvar ortasında ve üstünde hatıl bulunması durumu (Ara hatıl)

 

Ara hatıl

Bu durumun deprem yönetmeliğinde bir karşılığı olmadığından programda özel tanımlama yapılmamıştır.

Duvarlarla üst üste kiriş hatıl çizilmesi yük aktarımının iki kez yapılmasına sebep olur. Ve statik hesaplamada ağırlık artışı dışında değişim göstermez.

Aynı katta alt kot üst kot değerleri farklı üst üste duvar çizilmesi deprem kuvvelerinin üst üste olan iki duvara paylaştırılması manasına gelir. Hatalı çözüm verir

Bu durum için iki tür tanımlama yapılabilir

1)Ara hatılı rijit diyafram gibi düşünüp kat tanımlaması şeklinde gidilebilir.

Yani

Kat adı: zemin kat alt parça, yüksekliği: 2m

Kat adı: Zemin kat üst parça, kat yüksekliği: 90 cm gibi

Bu durum binanını olduğundan daha risksiz hesaplanması sonucunu doğurabilir.

2)Aradaki kiriş hatılı görmezden gelip (arzu edilirse) ara hatıl ekstra ağırlığını duvarlara ve pencere üstü hatıllara ekstra yük olarak girilebilir.

Bu durumda duvar narinlik hesabında duvar etkili yüksekliği olarak kat yüksekliği- duvar üstü hatıl yüksekliği dikkate alınır.

 

1. yöntemin narinlik oranı hesabından dolayı duvar basınç emniyet gerilmesini daha doğru hesaplayacağı düşünülebilir. (Net bir yargı olarak değil mühendislik yaklaşımı olarak). Ancak kayma gerilmesi hesabının yönetmelik hesabında verilen yaklaşımdan uzaklaşabileceği düşünülebilir. Bilindiği gibi risk değerlendirmesinde duvar basınç dayanım kontrolleri kullanılmamaktadır.

2. yöntemin kayma gerilmeleri yönüyle yönetmeliğe göre daha uygun sonuç vereceği düşünülebilir.

TAVSİYE VE KANAATİMİZ

Söz konusu duruma çözüm tavsiyesi olarak 1. yöntem ve 2. yöntem tariflerine göre iki model yapılıp kaydedilmesi

Duvar basınç dayanım kontrolleri hesap raporunun 1. yönteme göre kaydedilmiş data dosyasından alınması,

Duvar kayma emniyet gerilmesi, riskli bina performans analizi ve depremle ilgili diğer raporların 2. yönteme göre kaydedilmiş rapordan alınması.

Yapılan işlemin gerekçeli olarak teknik raporda anlatılması tavsiye edilir.