Sürümlerde Oluşan Performans Sonuçları Farkının Açıklaması

DAYANIMI YETERSİZ DUVARLARIN, KAT KESME KUVVETİNE KATKISI

1.StatiCAD-Yigma VERSİYON 3 te Deprem kuvvetleri X ve Y yönünde uygulanır. Duvarlara burulmadan dolayı etkiyen ek kesme kuvvetlerinin mutlak değeri alınır. Bu kuvvetlerin toplamı kat kesme kuvvetine eklenerek burulmalı kat kesme kuvveti elde edilir. Hesaplanan burulmalı kat kesme kuvveti Qtbi ismiyle performans raporunda yazılır. Her kat için X veya Y doğrultusunda Dayanımı yetersiz duvarların kesme kuvvetleri toplamı Qtbi değerine bölünerek hasar oranları belirlenir. Hasar oranı herhangi bir katta herhangi bir doğrultuda %50 yi geçiyorsa bina riskli ilan edilir.

2.StatiCAD-Yigma VERSİYON 4.0.0.0 ile Versiyon 4.0.9.5 aralığındaki sürümlerde Sayın Prof.Dr. Zekai Celep'in Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Yayınlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Açıklamalar ve Örnekler Kitabı" Sayfa 617 Örnek 20 kitabı esas alınarak yapılmıştır. İlgili örneğe http://www.ipkb.gov.tr/ismep/Orneklerkitabi/BolumII/BolumII_D_Ornek20_ZekaiCelep.pdf linkinden veya buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. İlgili örnekte Deprem kuvvetleri (+X), (-X) (+Y) (-Y) yönünde uygulanır. Duvarlara burulmadan dolayı etkiyen ek kesme kuvvetleri hesaplanır. Burulmadan gelen ek kesme kuvvetleri + ve - işaretli olarak duvarlara örnekteki gibi etkitilmiştir.

3-StatiCAD-Yigma Versiyon 4.1.2.0  ve sonraki (güncel sürüme kadar olan) sürümlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vesilesi ile Sayın Prof.Dr. Ahmet YAKUT tarafından verilen rijitlik merkezi yakın olduğu taraftaki duvarları korur görüşü ile http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/altyapi0009.pdf linkinde verilen çözüm doğrultusunda çözüm algoritması değiştirilmiştir. 

 

Duvarlara gelen ek kesme  kuvveti ilgili yönde bazı duvarlarda + işaretli olurken bazı duvarlarda – işaretli olur. Ve örneğin +X yönünde burulmadan meydana gelen ek kesme kuvvetleri toplandığında toplam değer sıfır olur. Diğer yönlerde de benzer şekilde Pozitif değerler ve negatif değerler birbirlerini yok eder. Bu durum duvar kesme kuvvetleri tablosundan görülebilir. Dolayısı ile VERSİYON 4 hesaplarında Qtbi = Qi değeridir. Deprem yönlerine bağlı hesapta bir yönde, bir duvarın kapasitesi aşılmış ise o duvar dayanımı yetersiz duvar kabul edilir (Deprem tersinir etkilere sahip olduğundan ve depremin yön değiştiren etkisinde hasar görmüş bir duvar hasarsızmış gibi düşünülemeyeceğinden). Ve duvarın ilgili yöndeki Ve değeri Yetersiz Ve toplamına dahil edilir. Yetersiz Ve değerleri her katta , her yön için ayrı ayrı hesaplanarak ilgili katın kat kesme kuvvetine bölünür. Versiyon 4.1.2.0 dan sonraki sürümlerde sadece yeni tasarımda +- deprem yönlerinde burulmadan kaynaklı kesme kuvveti değişir. Bunun sebebi yeni dizaynda ek dışmerkezlik etkisinin dikkate alınıp, mevcut bina incelemesinde deprem yönetmeliği bölüm 7 gereği dikkate alınmamasıdır.

Katlardan birinde herhangi bir yönde hasar oranı %50 yi geçiyorsa bina riskli ilan edilir.

 

Saygılarımızla…

 

ÖZDEMİR YAZILIM