Lentolar ve Hatıllar:

Lentolar ve Hatıllar:

Kiriş Hatıllar: Altında dolu duvar parçası bulunmayan (düşeyde boşluklu duvar parçası bulunan veya hiç duvar bulunmayan) açıklıklarda yük aktarımı sağlayan yapı elemanlarıdır.

Duvar Üstü Hatıllar: Döşemelerden gelen yüklerin duvarlara düzgün şekilde yayılmasını temin eden yapı elemanlarıdır.

Lentolar: yığma binada kapı ve pencere üzerindeki duvar parçalarından gelen düşey yükleri, kapı veya pencere bitişiğindeki dolu duvar parçalarına aktaran yapı elemanlarıdır.

 

 

Program duvar üstü hatılların varlığını duvar çiziminde dikkate almaktadır. Bunun yanında kapı ve pencere üstü kiriş hatılları ise otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Kapı veya pencere üstü kiriş hatıllar kapı veya pencere silindiğinde silinir. Kapı veya pencere kaydırıldığında kaydırılır. Kullanıcının kapı veya pencere çiziminden sonra aynı bölgeye tekrar kiriş hatıl çizmemesi gerekir.

Kiriş hatıllar genellikle kısa açıklıklarda kullanıldığından statik betonarme hesapları program tarafından yapılmamaktadır. Açıklığı fazla olan hatılların kullanılması tavsiye edilmemesine rağmen kullanılması halinde statik ve betonarme hesap ve çizimleri programdan bağımsız olarak ayrıca yapılmalıdır. Program kiriş hatıl donatılarını deprem yönetmeliğinde verilen kurallara bağlı olacak şekilde konstrüktif olarak çizer.

Programda döşeme üzerinde duvar tanımlanması halinde üst kat duvarlarından alt kat döşemelerine yük aktarımı yapılmamaktadır. Dolayısı ile döşeme üzeri duvar tanımlama mecburiyeti olduğunda duvar altında (alt kat tavanında) kiriş hatıl çizilmesi uygun olacaktır. Kiriş hatıllar mevcut durumda yoksa kiriş hatıl yüksekliği döşeme kalınlığına eşit ya da sıfır cm yüksekliğinde alınabilir.

Programda lentolar için özel bir tanımlama yapılmamıştır. Programda kapı ve pencere üzerindeki duvar parçası yükleri, kapı veya pencere üzerindeki kiriş hatıllar vasıtası ile komşu dolu duvarlara iletilir. Lentoların depremsellik açısından binanın dayanımına katkısının ihmal edilebilir düzeyde olduğu, yönetmelik formülasyonu açısından da sisteme parametre olarak girmediğinden (yönetmeliğin tarif ettiği analiz metodunda olmadığından) tanımlaması gereksiz görülmüştür.

Eğer binada duvar üstü hatıllar ve kiriş hatıllar mevcut değil ise  duvar üstü hatıl yüksekliğinin ve kiriş hatıl yüksekliğinin döşeme kalınlığına eşit alınması tavsiye edilir. Çünkü düşey gerilme kontrolünde  duvar etkili yüksekliği kat yüksekliğinden duvar üstü hatıl yüksekliği çıkartılarak hesaplanır.

   Duvar üstü hatıl duvarla birlikte otomatik çizilir. Duvarın yoğunluğu yüksek bölgesi olarak ağırlık olarak sisteme etkitilir. Duvarın bir parçası olduğundan kendi başına çizilemez ve kendi başına bir yük almaz. Duvar üstü hatıl duvar birleşiminde yük alan duvardır.

Duvarların üzerine duvarla aynı doğrultuda (üst üste) tekrar kiriş hatıl çizilmemelidir. Çizilecek olursa hem duvar hem de kiriş hatıl, üst kattan (duvarlardan ve düşey hatıllardan) ve  de kendi katından (döşeme ve kiriş hatıllardan)  yük alacağından yükler mükerrer dikkate alınmış olur bu durum yük aktarım hatasını artırır.