Tarihi Bina Restorasyon Projesinde Ahşap Kirişler

Soru:Tarihi binalarda, 20cm-30cm gibi aralıklarla, döşeme altına belirli bir doğrultuda(örneğin x-x) 15-17cm kalınlıklarda ahşap yuvarlama kiriş atılmaktadır. Sonra uzun açıklıklarda kirişlerdeki sehimi dengelemek için buna dik doğrultuda(y-y), 22-25cm kalınlıkta ve geniş aralıklarda yine ahşap yuvarlama kiriş(Hezen) atılmaktadır. Ardından üzerine ahşap döşeme çakılır. Ayrıca bu kirişlerin hepsi duvara gömülüdür. Programınızda böyle bir tanımlama nasıl yapılır?

Cevap: 

StatiCAD V6 güncellemesinde 

Hesaplar ahşap malzemesi ve poligon kesit atamaları ile yapılabilmektedir.

Konu ile ilgili aşağıdaki makaleleri inceleyiniz

https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=61

https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=62

https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=63 

 

StatiCAD-Yigma V5 Pro  güncellemesinde 

Döşemeleri betonarme döşeme, yuvarlama kirişleri ve hezen kirişleri betonarme dikdörtgen kiriş olarak tanımlarsınız. Ahşap dikme varsa onları da dikdörtgen betonarme kiriş olarak tanımlarsınız.
V5 pro ve ultimate sürümlerinin SAP2000 ile tam entegrasyonlu çalışma özellikleri vardır. SAP2000 e sistem modelini online export edebilir ve SAP2000 ce yapılmış hesap sonuçlarını (Normal kuvvet, kesme kuvveti, moment) geri alıp üzerinde deprem yönetmeliğine göre duvar dizayn tahkiklerini StatiCAD programına otomatik yaptırabilirsiniz.
Sistem modelini SAP2000 programına export ettikten sonra kirişlerin kesit (section) özelliklerini yuvarlak malzeme (material) tanımlarını ahşap olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Benzer işlemi döşeme ve ahşap kolonlar için de yapabilirsiniz. Sonuçları bu değişiklikten sonra StatiCAD programına import ettikten sonra program duvar tahkiklerini otomatik olarak yapacaktır.
Ahşap elemanların dizayn kontrolünü ise SAP2000 statik sonuçlarına göre ayrıca yapmanız gerekebilir.
Yapılan bu değişiklik ve işlem adımlarınızı da düzenleyeceğiniz teknik raporunuzda detaylıca anlattığınızda kabul yönüyle sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.