Sonlu Eleman Analizinde Hata Yüzdesi Oluşması ve Çözüm Yolları

Bilindiği gibi RYTEİE-2019 kapsamında yığma yapıların da sonlu elemanlarla analizi şart koşulmuştur. Yığma yapılarda sistem modeli karmaşık olabildiğinden, sonlu elemanlar gibi, düğüm noktalarının birleşimlerine karşı aşırı hassas yöntemde modelleme yapılırken itinalı olmak gerekmektedir.

Bir eleman mesnetsiz şekilde havada duruyor ise sonlu eleman sistem matrisini bozduğundan dolayı sistemde tüm değerler sıfır veya sonsuz çıkmasına sebep olabilirler. Bu nedenle modellemede aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir.

A1-Döşemeler duvar ve kirişlere orta akstan bağlanmalıdır. Orta akstan bağlanmadığı durumlarda program döşemenin ilgili kenarını (proje genel ayarlarındaki fem hassasiyet değerine de bağlı olarak) bağlantısız kabul edebilir.

A2-Hiç bir yapı elemanının boyu, kalınlığı veya elastisite modülü sıfır alınmamalıdır.

A3-Üst katta döşemeye oturan duvarlar varsa alt kat tavanına yüksekliği döşeme kalınlığına eşit ve genişliği üzerindeki duvar genişliğine eşit kirişler çizilmesi analizin doğruluğunu artırır.

A4-Eleman keşişimleri orta akstan yapılmalıdır. Duvar duvar, kiriş duvar bağlantılarında eleman orta aksları kullanılmalıdır. Kiriş düşey hatıl bağlantılarının orta akstan yapılması gerekmez (V5.3.7.5 ve sonrası için) program otomatik link elemanlar oluşturur.

A5-Bir duvar diğerine ortadan saplanıyorsa saplanan duvarı bölmek gerekmez. StatiCAD analizde otomatik düzeltmeleri yapmaktadır.

A6-Topal kasada olduğu gibi kapı ve pencere arasında kalan 1-2 cm lik duvar parçaları silinmelidir(Veya fem hassasiyet değeri azaltılmalıdır ki küçük duvar parçasının başlangıç ve bitiş noktası aynı düğüm noktasına bağlanmasın). Silme işleminden sonra kapı ve pencere üzerindeki kiriş tek parça haline getirilebilir.

A7-Balkon parapet duvarları modele dahil edilmemelidir. Çünkü diyaframa bağlı olmadıklarından katın deprem kesme kuvvetinden pay almamaları sisteme sadece ağırlık olarak girilmeleri daha doğru bir çözüm olur.

A8-Duvarların üzerine kendi doğrultusunda fazladan kiriş çizilmemelidir.

A9- Proje genel ayarlarında FEM hassasiyet değeri değiştirildiğinde program belirtilen mesafe içindeki düğüm noktalarını toplulaştırır. 

A10-Analiz esnasında out of memory hatasını alırsanız 64 bit sürümü kurunuz. Kurulum detayları için tıklayınız. Büyük sistemler için 8Gb veya daha fazla RAM e sahip bilgisayar tavsiye edilir.

A11-Projenizi destek olarak göndermeden önce programın son sürümünü yükleyip çözmeyi deneyiniz. Çünkü güncelleştirmelerde (tam çakışmayan) elemanlarda,  bağlantıların  link elemanlarla otomatik oluşturulması için de çalışmalarımız bulunuyor.

 

R1-Çoğu durumda program hata oluşturan eleman isimlerini ve koordinatlarını verir. 

 

R2-Hata veren eleman bul komutu ile bulunur.

R3-Hata veren eleman bulunduktan sonra silinir.

R4-Hata veren elemana bağlı kirişler düğüm noktası edit seçeneği veya silinip yeniden çizilerek yakın elemana bağlanır.

R5-Veya proje genel ayarlarındaki fem hassasiyet değeri 2 cm veya 0 cm gibi değer girilerek düğüm noktası toplulaştırması hassasiyeti azaltılır.

 

R6-Yapılması tavsiye edilen diğer düzenlemeler aşağıdaki resimlerde sunulmuştur.

11.png

 

R7-

12.png

  R8-

14.png

R9-

15.png

R10-

16.png

R11-Yukarıdaki resimde kısa duvarlar silindiğinde silinen duvara bağlanan kirişlerin uç noktaları aynı doğrultuda farklı bir elemana bağlanmalıdır. İki ucu boşta olan kirişler sonlu eleman analizinde tanımsızlık hatasına yol açabilir.

R12-Döşemeler duvar ve kirişlere orta akstan bağlanmalıdır. 

 

 

Konu ile ilgili videoya burayı tıklayıp ulaşabilirsiniz