RYTEİE-2019 Parametreleri Elde Edilmesi

1- Deprem katsayıları SS ve S1 https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=40 linkinde tarif edildiği gibi alınır.

2-Riskli bina analizinde R (Taşıyıcı Sistem davranış) katsayısı ve D (Dayanım fazlalığı) katsayısı kullanılmadığı için ilgili kutucuklara girilecek değerin önemi yoktur. 

3-İncelemeye esas kat nosu binanın alttan sayılarak olan kat numarasıdır. Temel katı numarası sıfır olmak üzere subasman, bodrum zemin,1,2,3,4 katlarından oluşan binada İncelemeye esas kat zemin kat ise girilecek değer 3 tür. Subasman olmasaydı 2 olacaktı.Bodrum da olmasaydı 1 olacaktı.

4-Bodrum hariç kat sayısı binada tamamı toprakla örtülü bodrum kat varsa bu kat veya katlar sayılmaksızın olan kat sayısıdır. 3. maddedeki örnekte subasman ve bodrum kat tamamı tpprağa gömülü ise değer 5, eğer bodrum tamamen toprağa gömülü değilse 6 girilecektir.

5-Yerel zemin sınıfına zemin etüdünden veya yakın parsellerden veya aynı özelliklerde zemin yapısına sahip başka bir parselin özelliklerini belirten zemin raporundan elde edilen değer yazılır. Binanın periyodu ile zemin periyotları karşılaştırıldığından binanın davranışına zemin etüd raporu oldukça etkilidir.

6-Malzeme sekmesinde RBTE formülü ile hesapla seçeneği seçilir.

7-Bina karma yapı ise düşey hatıl rijitlikleri dikkate al seçeneği işaretlenir. Düşey hatıl rijitliklerinin duvar dayanımına katkısını dikkate al işaretlenmez. (İşaretlense de riskli yapı analizinde program dikkate almaz.

 

Makale Detayları

Makale Kodu :
42
Kategori:
Ekleme Tarihi:
2019-02-28 14:31:47
Görüntüleme :
3.328
Oylama (Oylar):
(21)

Benzer Makaleler