Yönetmelik Seçimi Sekmesi

PROJE GENEL AYARLARI

1-Yönetmelik Seçimi Sekmesi

 

Programda TBDY2018 (2018 Türk deprem yönetmeliği), RYTEİE2019 (2019 Riskli yapı yönetmeliği), Eurocode 8/Eurocode 6 (Avrupa Standartları), TDY2007 2007 Deprem Yönetmeliği seçenekleri ile yığma bina analizi yapılabilir.

Her bir ayar seçeneğinde diğer sekmelerdeki seçenekler ve sayfalarda değişiklikler olur.

RYTEİE 2019 a aykırı bir ayar yapılmak istenirse program analiz esnasında ayarları yönetmeliğin öngördüğü şartlara getirmeye çalışır.

Diğer yönetmeliklere göre yapılacak hesaplarda kullanıcıların yaptıkları değişiklikler analiz esnasında uygulanır. Program bir mühendis değildir, dolayısı ile programa girilecek değerlerin yönetmeliğe uygunluğu, yönetmelik maddelerinin kullanıcı tarafından okunup yorumlanması yoluyla programa girilmelidir. Program veri girişinde yapılan yöntem tercihleri doğrultusunda doğru bir şekilde analizi yapmaya çalışır.

Yönetmelik seçimlerinin yapılması ile diğer sekmeler ve duvar özellikleri formundaki veri giriş parametreleri değişikliğe uğrar. Dolayısı ile projeye başlarken seçimin belirtilmesi önemlidir. Yapılmamışsa da parametreler sonradan ilgili formlarda düzeltilebilir.

Analizin hangi yönetmeliğe göre yapılacağı deprem kuvvetleri grubundaki radyo düğmeleri yapılarak seçim yapılır. Tasarım yönetmeliği güncel versiyonda deprem kuvvetleri seçeneğindeki seçenek baz alınarak otomatik seçilir.

Bu proje mevcut binanın İncelenmesi ve/veya güçlendirme projesidir seçeneği seçilirse program seçeneklere bağlı olarak performans analizini yapıp sonuçlarını raporlar. Bu seçenek mevcut binanın performans analizini yaparken veya güçlendirirken işaretlenmelidir.

 

Bilgi düzeyi katsayısı seçilen yönetmeliğe uyumlu olarak kullanılır.