TBDY2018 Sekmesi

TBDY2018 Sekmesi

Yönetmelik seçimi sayfasında TBDY2018 yönetmelik olarak seçilmişse TBDY2018 deprem parametrelerinin girilebildiği aşağıdaki sayfa görünür olur.

SS,S1 harita spektral ivme katsayılarıdır. Bu değerler binanın bulunduğu adrese göre haritadan işaretleme yapılarak AFAD sitesinden alınır. Değrlerin alınması ile ilgili işlem adımları için https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=40 linkine tıklayınız.

Bina Türü: Bölüm 11 de tanımlanan bina türlerine göre R ve D sayılarının TBDY2018 Tablo 4.1 den otomatik alınmasını sağlar.

Yığma bina türleri aşağıda verilmiştir  (TBDY2018 Madde 11.1.2 )

(a) Donatısız yığma bina, taşıyıcı duvarların donatı kullanılmadan sadece kargir birim ve harç

kullanılarak oluşturulan süneklik düzeyi sınırlı bina cinsini,

(b) Donatılı yığma bina, kargir birim ve harç kullanılarak oluşturulan taşıyıcı duvarlarda bu

Bölüm’de verilen kurallara uygun olacak şekilde donatı yerleştirilmesi ile elde edilen süneklik

düzeyi yüksek binaları,

(c) Kuşatılmış yığma bina, birbirlerine ve döşemeye betonarme olarak bağlı, taşıyıcı duvarların

örülmesinden sonra ve bunları kalıp olarak kullanarak hazırlanan yatay ve düşey hatılların, yine

bu Bölüm’de verilen kurallara uygun olacak şekilde teşkil edilmesi ile oluşturulan süneklik

düzeyi sınırlı binaları,

(d) Donatılı panel sistemli bina ise, önüretimli donatılı gazbeton paneller arası yivlerde bulunan

donatıların temele ve kat seviyelerindeki betonarme hatıllara bağlandığı ve düşey gazbeton

panellerin yan yana getirilerek taşıyıcı duvarları teşkil ettiği, yine donatılı gazbeton panellerin

betonarme hatıllara bağlanarak döşemeleri meydana getirdiği süneklik düzeyi yüksek binaları

kapsar.

 

D(X),D(Y): Binanın X ve Y yönündeki dayanım fazlalığı katsayılarıdır. TBDY2018 Tablo 4.1 den alınır

 

TBDY2018 Tablo 4.1 (Sayfa 38)

I: bina önem katsayısıdır. TBDY2018 Tablo 3.1 den alınır

TBDY2018 Tablo 3.1 (Sayfa 15)

R(X),R(Y): Binanın X ve Y yönündeki Taşıyıcı Sistem Davranış katsayılarıdır. TBDY2018 Tablo 4.1 den alınır.

qt:Zemin taşıma gücü gerilmesidir.

DD:Deprem Yer Hareketi Düzeyleri yığma binalar için DD2 olarak bırakılır.

Adres,Enlem,Boylam: Hesap raporunda (deprem hesabı) görünecek yapının adres bilgileri, boş bırakılabilir veya bilgiler girilebilir analiz sonuçlarını değiştirmez.

Yerel Zemin Sınıfı:Geoteknik rapordaki Yerel Zemin Sınıfı işaretlenir.

Deprem Yükü  Hesabında %5 Ek Dışmerkezlik Etkisini Mevcut Dışmerkezliğe Ekle: Yeni bina hesabı yapılıyorsa seçenek işaretli, mevcut binanın analizi yapılıyorsa işaretsiz olmalıdır.

Bina Tepesine Ek Eşdeğer Deprem Yükü Uygula: Seçenek seçili olmalıdır. (TBDY2018 Madde 4.7.2.)