YÖNTEM 1 Sekmesi

2018 Deprem Yönetmeliğine Göre Yapılacak Analizlerde

 Katlara Etkiyen Deprem Yükü Hesaplama Seçeneği Grubunda

Eşdeğer Deprem Yükü

Veya

Dinamik Analiz ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Karşılaştırmalı Uygulaması (Dinamik Analiz Sonuçları gerekmesi halinde katsayı ile artırılır)

seçeneği seçilebilir. 2. Seçenek seçildiğinde (binaya göre değişmekle birlikte) deprem kuvvetleri yaklaşık %15 daha az hesaplanır ve 2. Seçenek 1. Ye göre daha gelişmiş bir analiz yöntemidir.

2. seçenekle analiz yapıldığında

(a) TBDY2018 Tablo 3.6da tanımlanan A1, B2 veya B3 türü düzensizliklerden en az birinin binada bulunması durumundaγE = 0.90 alınmalıdır.

Tablo 3.6da tanımlanan düzensizliklerden hiçbirinin binada bulunmaması durumundaγE = 0.80 alınacaktır.

RYTEİE2019 kapsamında yapılacak analizlerde 3. Seçenek seçili olmalıdır, değilse program analizde seçeneği 3. Seçeneğe çevirir.

Bina Hakim Titreşim Periyodu Hesaplama Yöntemi (Bkz. Madde 4.7.3.3) olarak Ampirik Yöntem (Denklem 4.27) veya modal analiz yöntemi seçilebilir. Modal analiz daha detaylı hesap sonucunda değere ulaşılan bir yöntemdir.

Kütle Hesap Yöntemi:

Düşey elemanların kütleleri bağlandıkları kata yarı yarıya dağıtılsın seçeneği RYTEİE2019 için zorunludur. TBDY2018 için bir hüküm görülemiştir. Kanaatimizce de bu seçenek daha makul/gerçekçi sonuçlar verebilmektedir.

Kattaki tüm kütleleri kat diyaframına topla seçeneğinde tüm kütleler kat tavanında kütle merkezinde kütlelerin toplandığını varsayılır.

1.       Seçenek deprem kuvvetlerini daha az hesaplar.

TBDY2018 Madde 11.3.10 – Duvar kesit uzunluğu duvar kalınlığının iki katından küçük olan duvarlar hesaplarda taşıyıcı olarak dikkate alınmayacaktır denilmektedir.

Taşıyıcı olarak dikkate alınmayacak duvarlarda duvar kesit uzunluğunun duvar kalınlığına oranı <değer seçeneği: Bu seçenek seçildiğinde TBDY2018 Madde 11.3.10 şartı gereğince

Eleman Kesme Kuvveti ve Moment Hesaplama Seçeneği (Yöntem2 Sekmesi) Eşdeğer Çubuk Modeli (Kuvvet Metodu İle) seçeneği seçilmiş ise analiz esnasında duvar rijitlik çarpanları sıfır alınır yani bu şart sağlanan duvarlara depremden kaynaklı kesme kuvveti gelmez ve bu duvarlara gelecek kesme kuvveti diğer duvarlara dağıtılır.

Ancak Sonlu Elemanlar Yöntemi (Çubuk Elemanlar İle) seçeneği seçilmişse bu seçeneğin seçili olması bir anlam ifade etmez. TBDY2018 Madde 11.3.10 – şartının uygulanabilmesi için Duvar kesit uzunluğu duvar kalınlığının iki katından küçük olan duvarlarda elastisite modülü kullanıcı müdahalesi ile 1Mpa alınabilir. Sonlu eleman modelinde seçeneğin uygulanamaması sebebi sıfır rijitlikli elemanların analiz sonucunu bozmasıdır.

Döşeme Sonlu Eleman Kotu Seçeneği

Bu seçenekler Yöntem2 Sayfasında sonlu eleman metodu seçilmesi ve döşemelerin sistem rjitliğine dahil edilmesi halinde geçerlidir.

Döşeme sonlu eleman ağını kat kotunda oluştur:Bu seçenekte tüm döşemeler kotlarına bakılmaksızın kat hizasında sonlu eleman modeline dahil edilir. Düşük döşemeli binalarda moment sürekliliği sağlanması durumu için tercih edilebilir.

Döşeme sonlu eleman ağını döşeme kotuna göre oluştur: Bu seçenekte tüm döşemeler sağ ve sol kotlarına eğim yönlerine bakılarak sonlu eleman modeline dahil edilir.duvar üst kotlarının farklı olduğu kademeli yapılarda tercih edilebilir. Duvar üst kotu ve döşeme kotları aynı değilse sonlu eleman analizinde hata oluşabilir. Çözüm hatası oluşursa program analiz hataları bölümünde hata yüzdesi olarak yapılan hatanın etkisini göstermeye çalışır ve bütün eleman kuvvetleri sıfır sonuçlu gelebilir.