Yeniden Dağılım Hesabı

TBDY2018 yönetmeliği yığma binalarda belirli şartlar altında yeniden dağılıma izin vermektedir.

TBDY2018 Madde " 11.3.6 – Her bir taşıyıcı duvar üzerindeki yeniden dağılıma, duvardaki kesme kuvveti %25’ten daha fazla azalmamak ve %33’ten daha fazla artmamak şartı ile izin verilecektir."

Yeniden dağılım yeni dizayn analizinde ve mevcudun performans analizi/güçlendirilmesinde kullanılabilir. 

Yeniden dağılım: duvarın üzerindeki deprem kuvveti duvar kapasitesini aşmaya başladığında bu duvar kapasitesinin üzerinde olan yükü almayarak deplasman yapması ve bu sayede kendisine gelmeye çalışan kapasite fazlası yükü plastikleşerek diğer duvarlara dağıtmasıdır. Bu hesabın programda yapılması için yetersiz duvarları duvar rijitlik çarpanı kesme kuvvetini %25 den fazla düşürmeyecek şekilde (yaklaşık %25veya daha az) azaltılır. Bu durumda  azaltılan rijitlikten dolayı duvar daha az kesme kuvveti alır ve program bu duvarın almadığı fazla kesme kuvvetini diğer duvarlara rijitlikleri ölçüsünde dağıtır. Yeniden dağılım az bir farkla az sayıda duvarın yetersiz çıktığı durumlarda olumlu sonuç verir. Tüm duvarları yetersiz bir yapıda yeniden dağılımın yapıyı kurtarması zordur.

Örnek İşlem Adımları:

1-Programda yeniden dağılım yapılmadan (duvar rijitlik çarpanları değiştirilmeden) analiz yapılır ve rapor yeniden dağılımsız ismiyle pdf olarak kaydedilir. 

2-Yetersiz duvarlarda kesme kuvvetinin %25 den fazla azaltmayacak şekilde rijitlik çarpanı veya elastisite modülü düşürülür.

3-Yapılan analiz neticesinde yetersiz duvarın yeterli hale gelip gelmediği,  yetersiz duvardaki kesme kuvvetinin %25 den fazla azalıp azalmadığı, diğer duvarlarda kesme kuvvetinin %33 den fazla aşıp aşmadığı kontrol edilir.

4-Şartlar sağlanıyorsa hesap raporu yeniden dağılımlı olarak kaydedilir. Açıklayıcı teknik rapor ve yeniden dağılımlı/yeniden dağılımsız hesap raporları ile idareye sunulur