Yarım Bodrumlu Yapı Projeleri

Proje yarım bodrumlu olduğunda (yani zemin kattaki duvarların bir kısmı bodrum katta devam etmesi bir kısmının ise zemin kat altında temele oturması durumunda) proje genel ayarlarında yarım bodrumlu yapı projesi seçeneği işaretlenmesi gerekiyor.
İşaretlenmediğinde program sadece bodrum kat duvarlarının altına mesnet ataması yapıyor. Bu durumda zemin katta temele oturan duvarların altına mesnet atanmadığından mesnetsiz ve altta devam etmeyen duvarlar konsol çalışmış oluyor ve depremde kesme kuvveti almıyor. Deprem kuvvetini sadece sürekliliği olan duvarlar almış oluyor bu da yanlış çözüm üretilmesi manasına geliyor.
Seçenek işaretlendiğinde zemin katta olup alt kata devam etmeyen duvarların altına da mesnet atanmış oluyor böylelikle kuvvet dağılımları olması gerektiği şekilde yapılmış oluyor.