StatiCAD ile SAP2000 entegrasyonlu riskli yapı analizi

StatiCAD ile SAP2000 entegrasyonlu ahşap döşemeli veya bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri betonarme yapının riskli bina yönetmeliğine (RYTEİE2019) göre risk analizi aşağıdaki youtube videosu ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Dikkat Edilmesi Tavsiye Edilen Hususlar
1-Binada birden fazla kat varsa dış duvarların orta aksları üst üste gelecek şekilde çizilmelidir. Üst kat dış duvar orta aksları boşlukta olursa SAP2000 tarafından duvar konsol çalışmış olur. İç duvarlarda ise altta süreklilik olmasa da döşeme vasıtası ile yük aktarımı yapılabileceğinden duvar orta akslarının tam üst üste olması çok önemli değildir.
2-Duvar,kiriş,döşeme birleşimleri orta akslardan yapılmalıdır. Yoksa SAP2000 modelinde ucu boşta olarak algılanır.
3-SAP2000 aktarım ayarlarında ekstra bir durum yok ise Belirtilen kotu paylaşan düğüm noktalarında mesnet oluştur seçeneğindeki mesnet oluşturulacak düğüm noktaları kotu 0 cm olmalıdır. 
4-Yarım bodrumlu yapı projelerinde zemin katta zemine oturan ve bodrum kata devam etmeyen duvarların SAP2000 modelinde StatiCAD mesnet ataması yapmamaktadır. Bu duvarların altına mesnet ataması (ilgili düğüm noktaları seçilerek) SAP2000 içinde Assign Joint Restraints komutu ile yapılmalıdır.