StatiCAD V6 İle Tip Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama

Programının 6.0.0.0 sürümünden itibaren projelerinizde poligon kesite sahip kolon, kiriş ve temel elemanları tanımlanabilmektedir.

Düşey hatıl çizimi araç çubuğunda, veya düşey hatıl özellikleri formunda kesit seç düğmesine basılarak, Çubuk Eleman Özellikleri Formu ekrana getirilir

Yeni kesit oluşturmak için kesit tipi seçilir

Boş şablon aç düğmesine basarak kesit özellikleri formu ekrana getirilir

Malzeme seçin düğmesine tıklanarak malzeme özellikleri formu ekrana getirilir. Kesite atanabilecek malzeme listeden seçilir veya Boş Şablon Aç düğmesi ile tanımlanır.

Malzeme özellikleri formunda tamam düğmesine basılmadan önce mutlaka kayıtlı malzemeler listesinden bir malzeme seçili durumda olmalıdır.

Kesit tanımı için parametreler girilir ve tamam düğmesine basılır

 

Ya da istenirse atalet momentleri sayfasında Kullanıcı tanımlı kesit parametreleri seçilerek kesite ait hesaplanan değerler değiştirilebilir

Tamam Düğmesine basılarak çubuk eleman özellikleri formuna dönülür