StatiCAD V6 İle Poligon Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama

StatiCAD Programının 6.0.0.0 sürümünden itibaren projelerinizde poligon kesite sahip kolon, kiriş ve temel elemanları tanımlanabilmektedir.

Düşey hatıl çizimi araç çubuğunda, veya düşey hatıl özellikleri formunda kesit seç düğmesine basılarak, Çubuk Eleman Özellikleri Formu ekrana getirilir

Yeni kesit oluşturmak için kesit tipi seçilir

Boş şablon aç düğmesine basarak kesit özellikleri formu ekrana getirilir

Malzeme seçin düğmesine tıklanarak malzeme özellikleri formu ekrana getirilir. Kesite atanabilecek malzeme listeden seçilir veya Boş Şablon Aç düğmesi ile tanımlanır.

Malzeme özellikleri formunda tamam düğmesine basılmadan önce mutlaka kayıtlı malzemeler listesinden bir malzeme seçili durumda olmalıdır.

Kesit tanımı için parametreler girilir ve tamam düğmesine basılır

 

Oluşturulan şeklin istenildiği gibi olup olmadığı kesit parametreleri sekmesinde Çizim Alanı Kısmından Kontrol edilir. Çizim beklendiği gibi değilse koordinat tablosundaki değerlerden yanlış girilen düzeltilir. Ve köşe koordinatlarını tablodan al düğmesine tekrar basılır

 

istenirse atalet momentleri sayfasında Kullanıcı tanımlı kesit parametreleri seçilerek kesite ait hesaplanan değerler değiştirilebilir

 

Tamam Düğmesine basılarak çubuk eleman özellikleri formuna dönülür

Özellikleri değiştirilmek istenen veya çizilmek istenen yapı elemanına kesit ataması yapılabilmesi için mutlaka Tamam düğmesine basmadan önce atanacak kesit seçilmelidir

 istenirse atalet momentleri sayfasında Kullanıcı tanımlı kesit parametreleri seçilerek kesite ait hesaplanan değerler değiştirilebilir