Döşeme Sonlu Eleman Ağı Seçeneği

Programda analiz yöntemi olarak sonlu elemanlar yöntemi seçildiğinde döşemelerin kabuk (shell) sonlu eleman olarak sistem rijitliğine dahil edilmesi ve döşemeden duvarlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılması sağlanabilir.

Konu ile ilgili seçeneklerin açıklamaları burada sunulmaya çalışılmıştır.

Sonlu eleman hassasiyetinin optimum seviyede olabilmesi için kullanıcı tanımlı seçenekler sunulmuştur.

Kabuk sonlu eleman tipi dörtgen veya üçgen olarak seçilebilir. Dörtgen sonlu eleman tipi daha gelişmiş ve daha gerçeğe yakın sonuç veren bir sonlu eleman tipidir ve öncelikle kullanılması tavsiye edilir.

Düzenli ağ oluşturma seçeneğinde döşemeler belirli aralıkta veya sayıda parçalara ayrılır. Ayrılan parçalar düzenlidir. Meshleme (bölüntüleme) işlemi yapılırken döşeme üzerine oturan duvarlar veya kolonlar dikkate alınmaz, döşeme sistematik şekilde parçalara ayrılır. Bu yöntem seçildiğinde her oda için döşeme ayrı ayrı girilmelidir. Kattaki duvar üst kotlarında da duvar ve kirişlerin düğüm noktaları ile döşeme bölünmez. Ancak döşeme düğüm  noktaları ile duvar ve kirişler otomatik olarak bölünür. Eğimli döşemeler ve kat kotunda olmayan döşemelerin bulunduğu binalarda düzenli ağ kullanılmalıdır.

Düzensiz ağ oluşturma seçeneğinde döşemeler belirli aralıkta veya sayıda parçalara ayrılır. Daha sonra kat kotunda olan düğüm noktalarının hepsi üçgenleştirilir. Yani her bir düğüm noktası bir üçgenin köşesi olacak ve birbiri ile kesişmeyen üçgenler oluşturulur. Böylelikle döşeme ve düşey ve yatay taşıyıcıların düğüm noktası teması tam olarak sağlanmaya çalışılır. Kabuk sonlu eleman tipi üçgen seçilmişse oluşturulan üçgen kabuk sonlu elemanlar üzerinden analiz yapılır. Eğer sonlu eleman tipi dörtgen seçilmişse düzensiz üçgen ağda her bir üçgen için komşu üçgenler tespit edilerek komşu üçgenlerden uygun olanıyla birleştirme yapılarak dörtgen kabuk sonlu elemanlar oluşturulur. Uygun görülmeyenler üçgen kalmaya devam eder. Sistemde bazı kabuk elemanlar üçgen, çoğu dörtgen olmak üzere analiz yapılır. Dörtgen kabuk sonlu eleman ve düzensiz ağ seçenekleri birlikte kullanıldığında analizde çözüm hatası oluşma ihtimali bir miktar fazladır. Analizde hata oluşmuşsa program bunu analiz penceresinde belirtmeye çalışır. Oluşabilecek hatalar tüm değerlerin sıfır veya sonsuz çıkması veya kısmi hata oluşması şeklinde olabilir. Düzensiz ağ ile hesap yapıldığında üçgen sonlu eleman kullanılması çözüm oluşturulamama ihtimalini azaltır. Düzensiz ağ eğimli döşeme içeren veya döşemeleri kat kotunda olmayan binalar için kullanılmamalıdır.

Oluşturulan ağ yapıları 3 boyutlu görünümlerden incelenebilir

Max Mesh Genişliğinden küçük olacak şekilde döşemeyi meshlere böl seçeneği X ve Y yönünde belirtilen uzunluk kadar döşemeyi bölüntüler.

Döşemeyi belirtilen sayıda meshlere böl seçeneği, her bir döşemeyi X ve Y yönünde belirtilen sayı kadar döşemeyi bölüntüler.