StatiCAD İle SAP2000 Programında Çubuk ve Shell Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

StatiCAD V6.0.9.0 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının ve döşeme (shell) yük aktarımlarının Karşılaştırması

Demo versiyonunda çözülebilmesi ve basit tutulması açısından 4 kolondan ve 2 kattan oluşan bir sistem StatiCADde modellenmiş, analiz edilmiş ve SAP2000 programına export edilip analiz edilmiştir,                    

Sistemde döşemeler (shell) kullanılmış döşemelerden kiriş ve kolonlara yük aktarımı dörtgen sonlu elemanlarla yapılmıştır.  Düşey yük değerlerinin çok yakın çıkması StatiCAD de shell elemanların da doğru hesap yaptığını göstermektedir                  

Analiz edilen sistemde kolon ve kirişlerin kullanılmasının sebebi modellemeyi link elemanlar olmaksızın merkezlerinden bağlayıp modelleme farklılıklarını azaltmaktır                    

Duvar elemanları da StatiCAD de çubuk sonlu elemanlarla çözüldüğü için duvar veya kolon kullanılmasında sonuçlar benzer olacaktır,                    

StatiCADde G yüklemesi SAP2000 de Dead+GL (Zati ağırlık+döşeme kaplama) yüklemesine tekabül etmektedir                    

Hem StatiCAD hem de SAP2000 Toplam FX,Fy,Fz,Mx,My= 0 denge şartlarını sağlamıştır.                    

Kiriş sonuçları yığma performans ve güçlendirmesinde kullanılmadığından yapılmamıştır. İstenirse StatiCAD içinde kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretlendiğinde kiriş sonlu eleman sonuç raporu alınabilir.                    

Yapılan StatiCAD analizi demo versiyonunda tekrarlanabilir. Demo versiyonunu https://www.masonry-software.com/sypgnclm/StatiCAD_Profesyonel_Demo_6_085_Setup.exe linkinden indirebilirsiniz.                    

3 nolu kolonun major ekseni (2 ekseni) Y yönünde diğerleri X yönündedir                    

Kolon ebatlarının çok farklı seçilmesinin sebebi, varsa analiz sonuçları farkını  artırıp farkın daha gözle görülür olmasını sağlamaktır.                    

StatiCAD kolonları 2 düğüm noktalı SAP2000 3 düğüm noktalı modellediğinden G (Dead) yüklemesi için SAP2000 de kolon ortasındaki Düşey yük değerleri kullanılmıştır. Düşey yük sonuçlarında önemli bir fark olmadığı Q yüklemesi sonuçlarından görülebilir                    

Bazı durumlarda farkın yüksek olmasının sebebi değerlerin sıfıra çok yakın oluşudur. Hesap sonuçlarındaki 20- ve 30 kilogram kuvvetlik fark değerler sıfıra çok yakın olduğu için oransal olarak yüksek görünmüştür.                    

SAP2000 modelinde kolon i ucu üstte, j ucu altta modellendiğinden Kolon alt uç kesit değerleri 300 cm deki değerler alınmıştır                    

Hesaplardaki işaret farkları yön kabullerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin StatiCAD basınç kuvveti için + işaretini kullanırken SAP2000 - işaretini kullanmaktadır 

 Duvar Adı DHB01 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 12,639 -12,6054 %0,3 -0,368 0,3676 %0,1 -0,488 0,4914 %0,7 0,207 0,161 %22,2 -58,748 -59,099 %0,6 -30,422 31,305 %2,8 -0,368 -0,488
  Q 2,812 -2,7981 %0,5 -0,087 0,0864 %0,7 -0,16 0,1619 %1,2 0,156 0,139 %10,9 -19,423 -19,569 %0,7 -16,356 16,763 %2,4 -0,087 -0,16
  EX1 -4,321 4,3281 %0,2 5,758 -5,7562 %0 -0,139 0,1387 %0,2 -7,345 -7,621 %3,6 -21,639 -21,551 %0,4 -1297,05 1297,23 %0 5,758 -0,139
  EX1 -4,321 4,3281 %0,2 5,758 -5,7562 %0 -0,139 0,1387 %0,2 -7,345 -7,621 %3,6 -21,639 -21,551 %0,4 -1297,05 1297,23 %0 5,758 -0,139
  EY1 -3,915 3,924 %0,2 2,211 -2,2148 %0,2 0,721 -0,7211 %0 -8,612 -8,963 %3,9 109,532 109,615 %0,1 -445,513 446,436 %0,2 2,211 0,721
  EY1 -3,915 3,924 %0,2 2,211 -2,2148 %0,2 0,721 -0,7211 %0 -8,612 -8,963 %3,9 109,532 109,615 %0,1 -445,513 446,436 %0,2 2,211 0,721
 Duvar Adı DHB02 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 23,39 -23,4328 %0,2 0,132 -0,1393 %5,2 -1,195 1,1737 %1,8 0,263 0,204 %22,4 -138,733 -136,408 %1,7 -30,834 31,821 %3,1 0,132 -1,195
  Q 7,454 -7,4718 %0,2 -0,007 0,0043 %38,6 -0,444 0,4352 %2 0,199 0,177 %11,1 -51,387 -50,398 %1,9 -6,094 6,498 %6,2 -0,007 -0,444
  EX1 4,043 -4,0524 %0,2 2,683 -2,6777 %0,2 0,461 -0,4602 %0,2 -9,327 -9,677 %3,6 73,525 73,39 %0,2 -476,141 475,512 %0,1 2,683 0,461
  EX1 4,043 -4,0524 %0,2 2,683 -2,6777 %0,2 0,461 -0,4602 %0,2 -9,327 -9,677 %3,6 73,525 73,39 %0,2 -476,141 475,512 %0,1 2,683 0,461
  EY1 -3,696 3,6723 %0,6 0,932 -0,9307 %0,1 1,955 -1,9479 %0,4 -10,936 -11,381 %3,9 316,327 315,805 %0,2 -158,595 158,511 %0,1 0,932 1,955
  EY1 -3,696 3,6723 %0,6 0,932 -0,9307 %0,1 1,955 -1,9479 %0,4 -10,936 -11,381 %3,9 316,327 315,805 %0,2 -158,595 158,511 %0,1 0,932 1,955
 Duvar Adı DHB03 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 16,789 -16,8148 %0,2 -0,24 0,2539 %5,5 -0,343 0,3484 %1,5 3,317 2,575 %22,4 85,146 82,909 %2,6 -648,943 646,751 %0,3 -0,343 0,24
  Q 2,987 -2,9971 %0,3 -0,058 0,0632 %8,2 -0,075 0,0774 %3,1 2,501 2,231 %10,8 42,244 41,311 %2,2 -222,016 221,187 %0,4 -0,075 0,058
  EX1 -5,813 5,7991 %0,2 3,036 -3,0274 %0,3 5,061 -5,052 %0,2 -117,455 -121,861 %3,6 1295,135 1294,359 %0,1 -771,722 769,05 %0,3 5,061 -3,036
  EX1 -5,813 5,7991 %0,2 3,036 -3,0274 %0,3 5,061 -5,052 %0,2 -117,455 -121,861 %3,6 1295,135 1294,359 %0,1 -771,722 769,05 %0,3 5,061 -3,036
  EY1 3,538 -3,5466 %0,2 -9,982 10,0039 %0,2 -0,93 0,9278 %0,2 -137,713 -143,324 %3,9 -218,807 -218,624 %0,1 3332,903 -3342,238 %0,3 -0,93 9,982
  EY1 3,538 -3,5466 %0,2 -9,982 10,0039 %0,2 -0,93 0,9278 %0,2 -137,713 -143,324 %3,9 -218,807 -218,624 %0,1 3332,903 -3342,238 %0,3 -0,93 9,982
 Duvar Adı DHB04 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 29,532 -29,5015 %0,1 0,579 -0,5766 %0,4 1,442 -1,4111 %2,1 3,317 2,575 %22,4 -81,169 -80,435 %0,9 -432,486 427,18 %1,2 0,579 1,442
  Q 8,347 -8,333 %0,2 0,169 -0,1681 %0,5 0,547 -0,5339 %2,4 2,501 2,231 %10,8 -27,222 -26,917 %1,1 -174,823 172,562 %1,3 0,169 0,547
  EX1 6,092 -6,0748 %0,3 12,464 -12,4797 %0,1 2,713 -2,7059 %0,3 -117,455 -121,861 %3,6 552,718 551,774 %0,2 -3702,76 3708,579 %0,2 12,464 2,713
  EX1 6,092 -6,0748 %0,3 12,464 -12,4797 %0,1 2,713 -2,7059 %0,3 -117,455 -121,861 %3,6 552,718 551,774 %0,2 -3702,76 3708,579 %0,2 12,464 2,713
  EY1 4,074 -4,0497 %0,6 -2,213 2,2177 %0,2 8,394 -8,3782 %0,2 -137,713 -143,324 %3,9 2094,058 2094,06 %0 611,643 -612,775 %0,2 -2,213 8,394
  EY1 4,074 -4,0497 %0,6 -2,213 2,2177 %0,2 8,394 -8,3782 %0,2 -137,713 -143,324 %3,9 2094,058 2094,06 %0 611,643 -612,775 %0,2 -2,213 8,394
                                           
ZEMİN KAT SONLU ELEMAN SONUÇLARINA GÖRE KOLON ALT UÇ KESİT TESİRLERİ
 Duvar Adı DHZ01 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 5,979 -5,9624 %0,3 -1,342 1,3378 %0,3 -1,208 1,2156 %0,6 0,933 0,824 %11,7 -174,967 -176,113 %0,7 157,441 -156,324 %0,7 -0,528 -0,27
  Q 1,374 -1,3671 %0,5 -0,35 0,3478 %0,6 -0,399 0,4021 %0,8 0,572 0,534 %6,6 -57,74 -58,213 %0,8 40,214 -39,653 %1,4 -0,423 -0,216
  EX1 -1,779 1,7834 %0,2 3,942 -3,9423 %0 -0,167 0,1667 %0,2 -6,69 -6,94 %3,6 -24,269 -24,253 %0,1 -499,609 499,726 %0 1,437 -0,053
  EX1 -1,779 1,7834 %0,2 3,942 -3,9423 %0 -0,167 0,1667 %0,2 -6,69 -6,94 %3,6 -24,269 -24,253 %0,1 -499,609 499,726 %0 1,437 -0,053
  EY1 -1,695 1,6999 %0,3 0,634 -0,6363 %0,4 1,315 -1,3187 %0,3 -8,667 -9,038 %4,1 191,658 192,133 %0,2 -45,5 45,578 %0,2 -0,005 0,593
  EY1 -1,695 1,6999 %0,3 0,634 -0,6363 %0,4 1,315 -1,3187 %0,3 -8,667 -9,038 %4,1 191,658 192,133 %0,2 -45,5 45,578 %0,2 -0,005 0,593
 Duvar Adı DHZ02 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 11,446 -11,4671 %0,2 0,368 -0,392 %6,1 -3,109 3,0572 %1,7 1,184 1,047 %11,6 -443,018 -435,631 %1,7 -52,112 55,495 %6,1 0,368 -3,109
  Q 3,723 -3,7318 %0,2 -0,018 0,0077 %57,2 -1,157 1,1345 %1,9 0,727 0,678 %6,7 -164,782 -161,628 %1,9 1,907 -0,532 %72,1 -0,018 -1,157
  EX1 1,734 -1,7388 %0,3 3,107 -3,1072 %0 0,296 -0,2954 %0,2 -8,495 -8,812 %3,6 41,96 41,879 %0,2 -436,006 436,053 %0 3,107 0,296
  EX1 1,734 -1,7388 %0,3 3,107 -3,1072 %0 0,296 -0,2954 %0,2 -8,495 -8,812 %3,6 41,96 41,879 %0,2 -436,006 436,053 %0 3,107 0,296
  EY1 -1,657 1,6489 %0,5 0,624 -0,6214 %0,4 2,797 -2,7923 %0,2 -11,005 -11,476 %4,1 403,305 402,447 %0,2 -83,347 83,017 %0,4 0,624 2,797
  EY1 -1,657 1,6489 %0,5 0,624 -0,6214 %0,4 2,797 -2,7923 %0,2 -11,005 -11,476 %4,1 403,305 402,447 %0,2 -83,347 83,017 %0,4 0,624 2,797
 Duvar Adı DHZ03 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 7,481 -7,4952 %0,2 -0,18 0,2228 %19,2 -0,934 0,9597 %2,7 14,912 13,185 %11,6 -80,791 -84,664 %4,6 -316,13 310,699 %1,7 -0,934 0,18
  Q 1,464 -1,47 %0,4 0,002 0,0161 %87,6 -0,158 0,1689 %6,5 9,153 8,539 %6,7 -4,069 -5,655 %28 -114,229 111,977 %2 -0,158 -0,002
  EX1 -2,768 2,7619 %0,2 0,36 -0,3454 %4,1 4,402 -4,4037 %0 -106,984 -110,974 %3,6 587,257 588,123 %0,1 0,442 -2,859 %84,5 4,402 -0,36
  EX1 -2,768 2,7619 %0,2 0,36 -0,3454 %4,1 4,402 -4,4037 %0 -106,984 -110,974 %3,6 587,257 588,123 %0,1 0,442 -2,859 %84,5 4,402 -0,36
  EY1 1,657 -1,6614 %0,3 -4,951 4,9681 %0,3 -0,685 0,6813 %0,5 -138,593 -144,515 %4,1 -84,928 -84,643 %0,3 912,057 -915,868 %0,4 -0,685 4,951
  EY1 1,657 -1,6614 %0,3 -4,951 4,9681 %0,3 -0,685 0,6813 %0,5 -138,593 -144,515 %4,1 -84,928 -84,643 %0,3 912,057 -915,868 %0,4 -0,685 4,951
 Duvar Adı DHZ04 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 14,094 -14,0769 %0,1 1,908 -1,9054 %0,1 4,136 -4,0501 %2,1 14,912 13,185 %11,6 409,183 399,913 %2,3 -387,198 384,554 %0,7 1,908 4,136
  Q 4,238 -4,231 %0,2 0,526 -0,5244 %0,3 1,557 -1,5205 %2,3 9,153 8,539 %6,7 155,104 151,183 %2,5 -129,32 128,111 %0,9 0,526 1,557
  EX1 2,813 -2,8064 %0,2 5,424 -5,4211 %0,1 0,231 -0,2167 %6,2 -106,984 -110,974 %3,6 -45,099 -47,2 %4,5 -811,359 811,274 %0 5,424 0,231
  EX1 2,813 -2,8064 %0,2 5,424 -5,4211 %0,1 0,231 -0,2167 %6,2 -106,984 -110,974 %3,6 -45,099 -47,2 %4,5 -811,359 811,274 %0 5,424 0,231
  EY1 1,695 -1,6874 %0,4 -0,574 0,5764 %0,4 4,617 -4,6014 %0,3 -138,593 -144,515 %4,1 585,871 584,441 %0,2 66,922 -67,092 %0,3 -0,574 4,617
  EY1 1,695 -1,6874 %0,4 -0,574 0,5764 %0,4 4,617 -4,6014 %0,3 -138,593 -144,515 %4,1 585,871 584,441 %0,2 66,922 -67,092 %0,3 -0,574 4,617