StatiCAD İle SAP2000 Programında Çubuk ve Shell Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

StatiCAD V6.0.9.0 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının ve döşeme (shell) yük aktarımlarının Karşılaştırması

Demo versiyonunda çözülebilmesi ve basit tutulması açısından 4 kolondan ve 2 kattan oluşan bir sistem StatiCADde modellenmiş, analiz edilmiş ve SAP2000 programına export edilip analiz edilmiştir,                    

Sistemde döşemeler (shell) kullanılmış döşemelerden kiriş ve kolonlara yük aktarımı dörtgen sonlu elemanlarla yapılmıştır.  Düşey yük değerlerinin çok yakın çıkması StatiCAD de shell elemanların da doğru hesap yaptığını göstermektedir                  

Analiz edilen sistemde kolon ve kirişlerin kullanılmasının sebebi modellemeyi link elemanlar olmaksızın merkezlerinden bağlayıp modelleme farklılıklarını azaltmaktır                    

Duvar elemanları da StatiCAD de çubuk sonlu elemanlarla çözüldüğü için duvar veya kolon kullanılmasında sonuçlar benzer olacaktır,                    

StatiCADde G yüklemesi SAP2000 de Dead+GL (Zati ağırlık+döşeme kaplama) yüklemesine tekabül etmektedir                    

Hem StatiCAD hem de SAP2000 Toplam FX,Fy,Fz,Mx,My= 0 denge şartlarını sağlamıştır.                    

Kiriş sonuçları yığma performans ve güçlendirmesinde kullanılmadığından yapılmamıştır. İstenirse StatiCAD içinde kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretlendiğinde kiriş sonlu eleman sonuç raporu alınabilir.                    

Yapılan StatiCAD analizi demo versiyonunda tekrarlanabilir. Demo versiyonunu https://www.masonry-software.com/sypgnclm/StatiCAD_Profesyonel_Demo_6_085_Setup.exe linkinden indirebilirsiniz.                    

3 nolu kolonun major ekseni (2 ekseni) Y yönünde diğerleri X yönündedir                    

Kolon ebatlarının çok farklı seçilmesinin sebebi, varsa analiz sonuçları farkını  artırıp farkın daha gözle görülür olmasını sağlamaktır.                    

StatiCAD kolonları 2 düğüm noktalı SAP2000 3 düğüm noktalı modellediğinden G (Dead) yüklemesi için SAP2000 de kolon ortasındaki Düşey yük değerleri kullanılmıştır. Düşey yük sonuçlarında önemli bir fark olmadığı Q yüklemesi sonuçlarından görülebilir                    

Bazı durumlarda farkın yüksek olmasının sebebi değerlerin sıfıra çok yakın oluşudur. Hesap sonuçlarındaki 20- ve 30 kilogram kuvvetlik fark değerler sıfıra çok yakın olduğu için oransal olarak yüksek görünmüştür.                    

SAP2000 modelinde kolon i ucu üstte, j ucu altta modellendiğinden Kolon alt uç kesit değerleri 300 cm deki değerler alınmıştır                    

Hesaplardaki işaret farkları yön kabullerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin StatiCAD basınç kuvveti için + işaretini kullanırken SAP2000 - işaretini kullanmaktadır 

 

Kolon Adı:DHB01

               

 

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

12,639

-12,61

0,30%

-0,368

0,3676

0,10%

-0,488

0,4914

0,70%

Q

2,812

-2,798

0,50%

-0,087

0,0864

0,70%

-0,16

0,1619

1,20%

EX1

-4,321

4,3281

0,20%

5,758

-5,756

0%

-0,139

0,1387

0,20%

EX1

-4,321

4,3281

0,20%

5,758

-5,756

0%

-0,139

0,1387

0,20%

EY1

-3,915

3,924

0,20%

2,211

-2,215

0,20%

0,721

-0,721

0%

EY1

-3,915

3,924

0,20%

2,211

-2,215

0,20%

0,721

-0,721

0%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

0,207

0,161

22,20%

-58,75

-59,1

0,60%

-30,42

31,305

2,80%

Q

0,156

0,139

10,90%

-19,42

-19,57

0,70%

-16,36

16,763

2,40%

EX1

-7,345

-7,621

3,60%

-21,64

-21,55

0,40%

-1297

1297,2

0%

EX1

-7,345

-7,621

3,60%

-21,64

-21,55

0,40%

-1297

1297,2

0%

EY1

-8,612

-8,963

3,90%

109,53

109,62

0,10%

-445,5

446,44

0,20%

EY1

-8,612

-8,963

3,90%

109,53

109,62

0,10%

-445,5

446,44

0,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolon Adı:DHB02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

23,39

-23,43

0,20%

0,132

-0,139

5,20%

-1,195

1,1737

1,80%

Q

7,454

-7,472

0,20%

-0,007

0,0043

38,60%

-0,444

0,4352

2%

EX1

4,043

-4,052

0,20%

2,683

-2,678

0,20%

0,461

-0,46

0,20%

EX1

4,043

-4,052

0,20%

2,683

-2,678

0,20%

0,461

-0,46

0,20%

EY1

-3,696

3,6723

0,60%

0,932

-0,931

0,10%

1,955

-1,948

0,40%

EY1

-3,696

3,6723

0,60%

0,932

-0,931

0,10%

1,955

-1,948

0,40%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

0,263

0,204

22,40%

-138,7

-136,4

1,70%

-30,83

31,821

3,10%

Q

0,199

0,177

11,10%

-51,39

-50,4

1,90%

-6,094

6,498

6,20%

EX1

-9,327

-9,677

3,60%

73,525

73,39

0,20%

-476,1

475,51

0,10%

EX1

-9,327

-9,677

3,60%

73,525

73,39

0,20%

-476,1

475,51

0,10%

EY1

-10,94

-11,38

3,90%

316,33

315,81

0,20%

-158,6

158,51

0,10%

EY1

-10,94

-11,38

3,90%

316,33

315,81

0,20%

-158,6

158,51

0,10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolon Adı:DHB03

               

 

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

16,789

-16,81

0,20%

-0,24

0,2539

5,50%

-0,343

0,3484

1,50%

Q

2,987

-2,997

0,30%

-0,058

0,0632

8,20%

-0,075

0,0774

3,10%

EX1

-5,813

5,7991

0,20%

3,036

-3,027

0,30%

5,061

-5,052

0,20%

EX1

-5,813

5,7991

0,20%

3,036

-3,027

0,30%

5,061

-5,052

0,20%

EY1

3,538

-3,547

0,20%

-9,982

10,004

0,20%

-0,93

0,9278

0,20%

EY1

3,538

-3,547

0,20%

-9,982

10,004

0,20%

-0,93

0,9278

0,20%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

3,317

2,575

22,40%

85,146

82,909

2,60%

-648,9

646,75

0,30%

Q

2,501

2,231

10,80%

42,244

41,311

2,20%

-222

221,19

0,40%

EX1

-117,5

-121,9

3,60%

1295,1

1294,4

0,10%

-771,7

769,05

0,30%

EX1

-117,5

-121,9

3,60%

1295,1

1294,4

0,10%

-771,7

769,05

0,30%

EY1

-137,7

-143,3

3,90%

-218,8

-218,6

0,10%

3332,9

-3342

0,30%

EY1

-137,7

-143,3

3,90%

-218,8

-218,6

0,10%

3332,9

-3342

0,30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolon Adı:DHB04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

29,532

-29,5

0,10%

0,579

-0,577

0,40%

1,442

-1,411

2,10%

Q

8,347

-8,333

0,20%

0,169

-0,168

0,50%

0,547

-0,534

2,40%

EX1

6,092

-6,075

0,30%

12,464

-12,48

0,10%

2,713

-2,706

0,30%

EX1

6,092

-6,075

0,30%

12,464

-12,48

0,10%

2,713

-2,706

0,30%

EY1

4,074

-4,05

0,60%

-2,213

2,2177

0,20%

8,394

-8,378

0,20%

EY1

4,074

-4,05

0,60%

-2,213

2,2177

0,20%

8,394

-8,378

0,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

3,317

2,575

22,40%

-81,17

-80,44

0,90%

-432,5

427,18

1,20%

Q

2,501

2,231

10,80%

-27,22

-26,92

1,10%

-174,8

172,56

1,30%

EX1

-117,5

-121,9

3,60%

552,72

551,77

0,20%

-3703

3708,6

0,20%

EX1

-117,5

-121,9

3,60%

552,72

551,77

0,20%

-3703

3708,6

0,20%

EY1

-137,7

-143,3

3,90%

2094,1

2094,1

0%

611,64

-612,8

0,20%

EY1

-137,7

-143,3

3,90%

2094,1

2094,1

0%

611,64

-612,8

0,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ01

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

5,979

-5,962

0,30%

-1,342

1,3378

0,30%

-1,208

1,2156

0,60%

Q

1,374

-1,367

0,50%

-0,35

0,3478

0,60%

-0,399

0,4021

0,80%

EX1

-1,779

1,7834

0,20%

3,942

-3,942

0%

-0,167

0,1667

0,20%

EX1

-1,779

1,7834

0,20%

3,942

-3,942

0%

-0,167

0,1667

0,20%

EY1

-1,695

1,6999

0,30%

0,634

-0,636

0,40%

1,315

-1,319

0,30%

EY1

-1,695

1,6999

0,30%

0,634

-0,636

0,40%

1,315

-1,319

0,30%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

0,933

0,824

11,70%

-175

-176,1

0,70%

157,44

-156,3

0,70%

Q

0,572

0,534

6,60%

-57,74

-58,21

0,80%

40,214

-39,65

1,40%

EX1

-6,69

-6,94

3,60%

-24,27

-24,25

0,10%

-499,6

499,73

0%

EX1

-6,69

-6,94

3,60%

-24,27

-24,25

0,10%

-499,6

499,73

0%

EY1

-8,667

-9,038

4,10%

191,66

192,13

0,20%

-45,5

45,578

0,20%

EY1

-8,667

-9,038

4,10%

191,66

192,13

0,20%

-45,5

45,578

0,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ02

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

11,446

-11,47

0,20%

0,368

-0,392

6,10%

-3,109

3,0572

1,70%

Q

3,723

-3,732

0,20%

-0,018

0,0077

57,20%

-1,157

1,1345

1,90%

EX1

1,734

-1,739

0,30%

3,107

-3,107

0%

0,296

-0,295

0,20%

EX1

1,734

-1,739

0,30%

3,107

-3,107

0%

0,296

-0,295

0,20%

EY1

-1,657

1,6489

0,50%

0,624

-0,621

0,40%

2,797

-2,792

0,20%

EY1

-1,657

1,6489

0,50%

0,624

-0,621

0,40%

2,797

-2,792

0,20%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

1,184

1,047

11,60%

-443

-435,6

1,70%

-52,11

55,495

6,10%

Q

0,727

0,678

6,70%

-164,8

-161,6

1,90%

1,907

-0,532

72,10%

EX1

-8,495

-8,812

3,60%

41,96

41,879

0,20%

-436

436,05

0%

EX1

-8,495

-8,812

3,60%

41,96

41,879

0,20%

-436

436,05

0%

EY1

-11,01

-11,48

4,10%

403,31

402,45

0,20%

-83,35

83,017

0,40%

EY1

-11,01

-11,48

4,10%

403,31

402,45

0,20%

-83,35

83,017

0,40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ03

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

7,481

-7,495

0,20%

-0,18

0,2228

19,20%

-0,934

0,9597

2,70%

Q

1,464

-1,47

0,40%

0,002

0,0161

87,60%

-0,158

0,1689

6,50%

EX1

-2,768

2,7619

0,20%

0,36

-0,345

4,10%

4,402

-4,404

0%

EX1

-2,768

2,7619

0,20%

0,36

-0,345

4,10%

4,402

-4,404

0%

EY1

1,657

-1,661

0,30%

-4,951

4,9681

0,30%

-0,685

0,6813

0,50%

EY1

1,657

-1,661

0,30%

-4,951

4,9681

0,30%

-0,685

0,6813

0,50%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

14,912

13,185

11,60%

-80,79

-84,66

4,60%

-316,1

310,7

1,70%

Q

9,153

8,539

6,70%

-4,069

-5,655

28%

-114,2

111,98

2%

EX1

-107

-111

3,60%

587,26

588,12

0,10%

0,442

-2,859

84,50%

EX1

-107

-111

3,60%

587,26

588,12

0,10%

0,442

-2,859

84,50%

EY1

-138,6

-144,5

4,10%

-84,93

-84,64

0,30%

912,06

-915,9

0,40%

EY1

-138,6

-144,5

4,10%

-84,93

-84,64

0,30%

912,06

-915,9

0,40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZ04

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

14,094

-14,08

0,10%

1,908

-1,905

0,10%

4,136

-4,05

2,10%

Q

4,238

-4,231

0,20%

0,526

-0,524

0,30%

1,557

-1,521

2,30%

EX1

2,813

-2,806

0,20%

5,424

-5,421

0,10%

0,231

-0,217

6,20%

EX1

2,813

-2,806

0,20%

5,424

-5,421

0,10%

0,231

-0,217

6,20%

EY1

1,695

-1,687

0,40%

-0,574

0,5764

0,40%

4,617

-4,601

0,30%

EY1

1,695

-1,687

0,40%

-0,574

0,5764

0,40%

4,617

-4,601

0,30%

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı % 

G

14,912

13,185

11,60%

409,18

399,91

2,30%

-387,2

384,55

0,70%

Q

9,153

8,539

6,70%

155,1

151,18

2,50%

-129,3

128,11

0,90%

EX1

-107

-111

3,60%

-45,1

-47,2

4,50%

-811,4

811,27

0%

EX1

-107

-111

3,60%

-45,1

-47,2

4,50%

-811,4

811,27

0%

EY1

-138,6

-144,5

4,10%

585,87

584,44

0,20%

66,922

-67,09

0,30%

EY1

-138,6

-144,5

4,10%

585,87

584,44

0,20%

66,922

-67,09

0,30%