StatiCAD V6.0.9.5 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

StatiCAD V6.0.9.5 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

Aşağıda özeti sunulan doğrulamanın program data dosyalarına ve detaylarına  https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar linkinden ulaşabilirsiniz.

Demo versiyonunda çözülebilmesi ve basit tutulması açısından 4 kolondan ve 2 kattan oluşan bir sistem StatiCADde modellenmiş, analiz edilmiş ve SAP2000 programına export edilip analiz edilmiştir,                    

Analiz edilen sistemde kolon ve kirişlerin kullanılmasının sebebi modellemeyi link elemanlar olmaksızın merkezlerinden bağlayıp modelleme farklılıklarını azaltmaktır                    

Duvar elemanları da StatiCAD de çubuk sonlu elemanlarla çözüldüğü için duvar veya kolon kullanılmasında sonuçlar benzer olacaktır,                    

StatiCADde G yüklemesi SAP2000 de Dead+GL (Zati ağırlık+döşeme kaplama) yüklemesine tekabül etmektedir                    

Hem StatiCAD hem de SAP2000 Toplam FX,Fy,Fz,Mx,My= 0 denge şartlarını sağlamıştır.                    

Kiriş sonuçları yığma performans ve güçlendirmesinde kullanılmadığından yapılmamıştır. İstenirse StatiCAD içinde kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretlendiğinde kiriş sonlu eleman sonuç raporu alınabilir.                    

Yapılan StatiCAD analizi demo versiyonunda tekrarlanabilir. Demo versiyonunu https://www.masonry-software.com/sypgnclm/StatiCAD_Profesyonel_Demo_6_070_Setup.exe linkinden indirebilirsiniz.                    

3 nolu kolonun major ekseni (2 ekseni) Y yönünde diğerleri X yönündedir                    

Sistemde döşeme (shell) kullanılmamasının sebebi doğrulamanın çubuk sonlu elemanlar üzerine çalışılmış olmasındandır. Shell elemanlarda yüzden fazla çeşitlilikte rijitlik formülasyonu vardır.                    

Kolon ebatlarının çok farklı seçilmesinin sebebi, varsa analiz sonuçları farkını  artırıp farkın daha gözle görülür olmasını sağlamaktır.                    

StatiCAD kolonları 2 düğüm noktalı SAP2000 3 düğüm noktalı modellediğinden G (Dead) yüklemesi için SAP2000 de kolon ortasındaki Düşey yük değerleri kullanılmıştır. Düşey yük sonuçlarında önemli bir fark olmadığı Q yüklemesi sonuçlarından görülebilir                    

DHZ03   ve DHZ04  elemanının kesme sonuçlarında farkın yüksek olmasının sebebi değerlerin sıfıra çok yakın oluşudur. Hesap sonuçlarındaki1- ve 2 kilogram kuvvetlik fark değerler sıfıra çok yakın olduğu için oransal olarak yüksek görünmüştür.                    

Burulma momentindeki farklılığın sebebi olarak StatiCAD in diyafram master jointini kat üst kotunda tanımlaması, SAP2000 in ise düşeyde hesapladığı kütle merkezi Z kotunda tanımlaması nedeniyle kaynaklandığı zannedilmektedir                    

SAP2000 modelinde kolon i ucu üstte, j ucu altta modellendiğinden Kolon alt uç kesit değerleri 300 cm deki değerler alınmıştır                    

 

Hesaplardaki işaret farkları yön kabullerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin StatiCAD basınç kuvveti için + işaretini kullanırken SAP2000 - işaretini kullanmaktadır

 

 

DHB01

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

5,96

-5,9607

%0

-0,164

0,1643

%0,2

-0,11

0,1102

%0,2

Q

3,508

-3,5082

%0

-0,131

0,1315

%0,4

-0,088

0,0882

%0,2

EX1

-1,65

1,6498

%0

2,159

-2,1584

%0

-0,046

0,046

%0

EX1

-1,65

1,6498

%0

2,159

-2,1584

%0

-0,046

0,046

%0

EY1

-1,372

1,3726

%0

0,472

-0,4733

%0,3

0,328

-0,3277

%0,1

EY1

-1,372

1,3726

%0

0,472

-0,4733

%0,3

0,328

-0,3277

%0,1

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

-0,164

-0,17

%3,5

-12,977

-12,978

%0

8,521

-8,591

%0,8

Q

-0,131

-0,136

%3,7

-10,382

-10,382

%0

6,816

-6,873

%0,8

EX1

-2,247

-2,327

%3,4

-6,922

-6,878

%0,6

-492,748

492,431

%0,1

EX1

-2,247

-2,327

%3,4

-6,922

-6,878

%0,6

-492,748

492,431

%0,1

EY1

-1,587

-1,649

%3,8

50,276

50,222

%0,1

-89,311

89,388

%0,1

EY1

-1,587

-1,649

%3,8

50,276

50,222

%0,1

-89,311

89,388

%0,1

DHB02

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

5,683

-5,683

%0

0,153

-0,1529

%0,1

-0,146

0,1463

%0,2

Q

3,466

-3,466

%0

0,122

-0,1223

%0,2

-0,117

0,117

%0

EX1

1,574

-1,5748

%0,1

1

-0,9985

%0,1

0,148

-0,1479

%0,1

EX1

1,574

-1,5748

%0,1

1

-0,9985

%0,1

0,148

-0,1479

%0,1

EY1

-1,452

1,4517

%0

0,189

-0,1892

%0,1

0,662

-0,6612

%0,1

EY1

-1,452

1,4517

%0

0,189

-0,1892

%0,1

0,662

-0,6612

%0,1

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

-0,208

-0,216

%3,7

-17,343

-17,369

%0,1

-16,728

16,733

%0

Q

-0,166

-0,172

%3,5

-13,875

-13,895

%0,1

-13,383

13,387

%0

EX1

-2,853

-2,955

%3,5

23,33

23,248

%0,4

-179,783

179,448

%0,2

EX1

-2,853

-2,955

%3,5

23,33

23,248

%0,4

-179,783

179,448

%0,2

EY1

-2,016

-2,091

%3,6

108,636

108,521

%0,1

-31,284

31,249

%0,1

EY1

-2,016

-2,091

%3,6

108,636

108,521

%0,1

-31,284

31,249

%0,1

DHB03

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

9,696

-9,6972

%0

-0,108

0,1085

%0,5

-0,165

0,1647

%0,2

Q

3,706

-3,7064

%0

-0,087

0,0868

%0,2

-0,132

0,1318

%0,2

EX1

-2,228

2,2279

%0

0,957

-0,9556

%0,1

2,125

-2,121

%0,2

EX1

-2,228

2,2279

%0

0,957

-0,9556

%0,1

2,125

-2,121

%0,2

EY1

1,321

-1,3209

%0

-4,717

4,7212

%0,1

-0,187

0,1871

%0,1

EY1

1,321

-1,3209

%0

-4,717

4,7212

%0,1

-0,187

0,1871

%0,1

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

-2,616

-2,715

%3,6

-15,037

-15,045

%0,1

-122,601

122,496

%0,1

Q

-2,092

-2,172

%3,7

-12,029

-12,036

%0,1

-98,081

97,997

%0,1

EX1

-35,929

-37,208

%3,4

548,868

548,16

%0,1

-234,409

233,671

%0,3

EX1

-35,929

-37,208

%3,4

548,868

548,16

%0,1

-234,409

233,671

%0,3

EY1

-25,382

-26,336

%3,6

-39,828

-39,73

%0,2

1559,372

-1560,35

%0,1

EY1

-25,382

-26,336

%3,6

-39,828

-39,73

%0,2

1559,372

-1560,35

%0,1

 

   

 

   

 

   

 

DHB04

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

9,712

-9,7135

%0

0,176

-0,1761

%0,1

0,148

-0,148

%0

Q

3,719

-3,7194

%0

0,141

-0,1409

%0,1

0,119

-0,1184

%0,5

EX1

2,303

-2,3029

%0

5,288

-5,2942

%0,1

0,855

-0,8537

%0,2

EX1

2,303

-2,3029

%0

5,288

-5,2942

%0,1

0,855

-0,8537

%0,2

EY1

1,504

-1,5033

%0

-0,474

0,4754

%0,3

2,828

-2,8245

%0,1

EY1

1,504

-1,5033

%0

-0,474

0,4754

%0,3

2,828

-2,8245

%0,1

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

StatiCAD

SAP2000

Fark %

G

-2,616

-2,715

%3,6

-16,512

-16,528

%0,1

-17,702

17,811

%0,6

Q

-2,092

-2,172

%3,7

-13,21

-13,223

%0,1

-14,161

14,249

%0,6

EX1

-35,929

-37,208

%3,4

172,732

172,308

%0,2

-1576,05

1577,135

%0,1

EX1

-35,929

-37,208

%3,4

172,732

172,308

%0,2

-1576,05

1577,135

%0,1

EY1

-25,382

-26,336

%3,6

723,596

722,736

%0,1

111,933

-111,901

%0

EY1

-25,382

-26,336

%3,6

723,596

722,736

%0,1

111,933

-111,901

%0

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

ZEMİN KAT SONLU ELEMAN SONUÇLARINA GÖRE KOLON ALT UÇ KESİT TESİRLERİ

DHZ01

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

2,715

-2,7155

%0

-0,528

0,529

%0,2

-0,27

0,2705

%0,2

Q

1,752

-1,7523

%0

-0,423

0,4232

%0

-0,216

0,2164

%0,2

EX1

-0,687

0,6868

%0

1,437

-1,4362

%0,1

-0,053

0,0523

%1,3

EX1

-0,687

0,6868

%0

1,437

-1,4362

%0,1

-0,053

0,0523

%1,3

EY1

-0,608

0,6075

%0,1

-0,005

0,0059

%15,3

0,593

-0,5931

%0

EY1

-0,608

0,6075

%0,1

-0,005

0,0059

%15,3

0,593

-0,5931

%0

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

-0,423

-0,44

%3,9

-39,202

-39,202

%0

63,821

-63,944

%0,2

Q

-0,339

-0,352

%3,7

-31,361

-31,361

%0

51,057

-51,155

%0,2

EX1

-1,793

-1,852

%3,2

-7,717

-7,67

%0,6

-181,726

181,647

%0

EX1

-1,793

-1,852

%3,2

-7,717

-7,67

%0,6

-181,726

181,647

%0

EY1

-0,985

-1,017

%3,1

86,167

86,199

%0

13,656

-13,891

%1,7

EY1

-0,985

-1,017

%3,1

86,167

86,199

%0

13,656

-13,891

%1,7

DHZ02

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

2,599

-2,5991

%0

0,425

-0,425

%0

-0,384

0,3842

%0,1

Q

1,719

-1,7191

%0

0,34

-0,34

%0

-0,307

0,3074

%0,1

EX1

0,677

-0,6775

%0,1

1,156

-1,1551

%0,1

0,086

-0,0848

%1,4

EX1

0,677

-0,6775

%0,1

1,156

-1,1551

%0,1

0,086

-0,0848

%1,4

EY1

-0,65

0,6498

%0

0,055

-0,0542

%1,5

0,972

-0,972

%0

EY1

-0,65

0,6498

%0

0,055

-0,0542

%1,5

0,972

-0,972

%0

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

-0,538

-0,559

%3,8

-54,543

-54,603

%0,1

-58,565

58,554

%0

Q

-0,43

-0,447

%3,8

-43,634

-43,682

%0,1

-46,852

46,843

%0

EX1

-2,277

-2,351

%3,1

12,068

11,972

%0,8

-161,531

161,43

%0,1

EX1

-2,277

-2,351

%3,1

12,068

11,972

%0,8

-161,531

161,43

%0,1

EY1

-1,251

-1,291

%3,1

139,48

139,552

%0,1

-6,195

6,118

%1,2

EY1

-1,251

-1,291

%3,1

139,48

139,552

%0,1

-6,195

6,118

%1,2

DHZ03

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

4,005

-4,0054

%0

-0,191

0,1916

%0,3

-0,559

0,5596

%0,1

Q

1,854

-1,8539

%0

-0,153

0,1532

%0,1

-0,447

0,4477

%0,2

EX1

-1,066

1,066

%0

0,002

-0,0009

%54,8

1,762

-1,7637

%0,1

EX1

-1,066

1,066

%0

0,002

-0,0009

%54,8

1,762

-1,7637

%0,1

EY1

0,61

-0,6103

%0

-2,153

2,1527

%0

-0,048

0,0473

%1,5

EY1

0,61

-0,6103

%0

-2,153

2,1527

%0

-0,048

0,0473

%1,5

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

-6,769

-7,034

%3,8

-71,06

-71,145

%0,1

-45,6

45,568

%0,1

Q

-5,415

-5,628

%3,8

-56,848

-56,916

%0,1

-36,48

36,454

%0,1

EX1

-28,671

-29,61

%3,2

234,09

234,476

%0,2

21,432

-21,778

%1,6

EX1

-28,671

-29,61

%3,2

234,09

234,476

%0,2

21,432

-21,778

%1,6

EY1

-15,752

-16,257

%3,1

-2,599

-2,541

%2,2

396,529

-396,28

%0,1

EY1

-15,752

-16,257

%3,1

-2,599

-2,541

%2,2

396,529

-396,28

%0,1

DHZ04

P (t)

V2 (t)

V3 (t)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

4,031

-4,0315

%0

0,662

-0,6637

%0,3

0,463

-0,4631

%0

Q

1,875

-1,8747

%0

0,53

-0,5309

%0,2

0,37

-0,3705

%0,1

EX1

1,075

-1,0753

%0

2,153

-2,1524

%0

-0,03

0,0316

%5,1

EX1

1,075

-1,0753

%0

2,153

-2,1524

%0

-0,03

0,0316

%5,1

EY1

0,647

-0,647

%0

-0,003

0,0011

%63,3

1,536

-1,5355

%0

EY1

0,647

-0,647

%0

-0,003

0,0011

%63,3

1,536

-1,5355

%0

 

T (tcm)

M2(tcm)

M3 (tcm)

Yükleme

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

StatiCAD

SAP2000

Fark oranı %

G

-6,769

-7,034

%3,8

42,883

42,921

%0,1

-80,912

81,134

%0,3

Q

-5,415

-5,628

%3,8

34,306

34,337

%0,1

-64,73

64,908

%0,3

EX1

-28,671

-29,61

%3,2

-31,501

-31,679

%0,6

-323,42

322,952

%0,1

EX1

-28,671

-29,61

%3,2

-31,501

-31,679

%0,6

-323,42

322,952

%0,1

EY1

-15,752

-16,257

%3,1

199,499

199,56

%0

-11,654

11,993

%2,8

EY1

-15,752

-16,257

%3,1

199,499

199,56

%0

-11,654

11,993

%2,8

 

 

Yukarıda özeti sunulan doğrulamanın program data dosyalarına ve detaylarına  https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar linkinden ulaşabilirsiniz.