StatiCAD V6.0.9.5 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

StatiCAD V6.0.9.5 Programı İle SAP2000 Programında Çubuk Sonlu Eleman Sonuçlarının Karşılaştırması

Aşağıda özeti sunulan doğrulamanın program data dosyalarına ve detaylarına  https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar linkinden ulaşabilirsiniz.

Demo versiyonunda çözülebilmesi ve basit tutulması açısından 4 kolondan ve 2 kattan oluşan bir sistem StatiCADde modellenmiş, analiz edilmiş ve SAP2000 programına export edilip analiz edilmiştir,                    

Analiz edilen sistemde kolon ve kirişlerin kullanılmasının sebebi modellemeyi link elemanlar olmaksızın merkezlerinden bağlayıp modelleme farklılıklarını azaltmaktır                    

Duvar elemanları da StatiCAD de çubuk sonlu elemanlarla çözüldüğü için duvar veya kolon kullanılmasında sonuçlar benzer olacaktır,                    

StatiCADde G yüklemesi SAP2000 de Dead+GL (Zati ağırlık+döşeme kaplama) yüklemesine tekabül etmektedir                    

Hem StatiCAD hem de SAP2000 Toplam FX,Fy,Fz,Mx,My= 0 denge şartlarını sağlamıştır.                    

Kiriş sonuçları yığma performans ve güçlendirmesinde kullanılmadığından yapılmamıştır. İstenirse StatiCAD içinde kiriş donatı hesabı yapılsın seçeneği işaretlendiğinde kiriş sonlu eleman sonuç raporu alınabilir.                    

Yapılan StatiCAD analizi demo versiyonunda tekrarlanabilir. Demo versiyonunu https://www.masonry-software.com/sypgnclm/StatiCAD_Profesyonel_Demo_6_070_Setup.exe linkinden indirebilirsiniz.                    

3 nolu kolonun major ekseni (2 ekseni) Y yönünde diğerleri X yönündedir                    

Sistemde döşeme (shell) kullanılmamasının sebebi doğrulamanın çubuk sonlu elemanlar üzerine çalışılmış olmasındandır. Shell elemanlarda yüzden fazla çeşitlilikte rijitlik formülasyonu vardır.                    

Kolon ebatlarının çok farklı seçilmesinin sebebi, varsa analiz sonuçları farkını  artırıp farkın daha gözle görülür olmasını sağlamaktır.                    

StatiCAD kolonları 2 düğüm noktalı SAP2000 3 düğüm noktalı modellediğinden G (Dead) yüklemesi için SAP2000 de kolon ortasındaki Düşey yük değerleri kullanılmıştır. Düşey yük sonuçlarında önemli bir fark olmadığı Q yüklemesi sonuçlarından görülebilir                    

DHZ03   ve DHZ04  elemanının kesme sonuçlarında farkın yüksek olmasının sebebi değerlerin sıfıra çok yakın oluşudur. Hesap sonuçlarındaki1- ve 2 kilogram kuvvetlik fark değerler sıfıra çok yakın olduğu için oransal olarak yüksek görünmüştür.                    

Burulma momentindeki farklılığın sebebi olarak StatiCAD in diyafram master jointini kat üst kotunda tanımlaması, SAP2000 in ise düşeyde hesapladığı kütle merkezi Z kotunda tanımlaması nedeniyle kaynaklandığı zannedilmektedir                    

SAP2000 modelinde kolon i ucu üstte, j ucu altta modellendiğinden Kolon alt uç kesit değerleri 300 cm deki değerler alınmıştır                    

 

Hesaplardaki işaret farkları yön kabullerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin StatiCAD basınç kuvveti için + işaretini kullanırken SAP2000 - işaretini kullanmaktadır

 

 Duvar Adı DHB01 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 5,96 -5,9607 %0 -0,164 0,1643 %0,2 -0,11 0,1102 %0,2 -0,164 -0,17 %3,5 -12,977 -12,978 %0 8,521 -8,591 %0,8 -0,164 -0,11
  Q 3,508 -3,5082 %0 -0,131 0,1315 %0,4 -0,088 0,0882 %0,2 -0,131 -0,136 %3,7 -10,382 -10,382 %0 6,816 -6,873 %0,8 -0,131 -0,088
  EX1 -1,65 1,6498 %0 2,159 -2,1584 %0 -0,046 0,046 %0 -2,247 -2,327 %3,4 -6,922 -6,878 %0,6 -492,748 492,431 %0,1 2,159 -0,046
  EX1 -1,65 1,6498 %0 2,159 -2,1584 %0 -0,046 0,046 %0 -2,247 -2,327 %3,4 -6,922 -6,878 %0,6 -492,748 492,431 %0,1 2,159 -0,046
  EY1 -1,372 1,3726 %0 0,472 -0,4733 %0,3 0,328 -0,3277 %0,1 -1,587 -1,649 %3,8 50,276 50,222 %0,1 -89,311 89,388 %0,1 0,472 0,328
  EY1 -1,372 1,3726 %0 0,472 -0,4733 %0,3 0,328 -0,3277 %0,1 -1,587 -1,649 %3,8 50,276 50,222 %0,1 -89,311 89,388 %0,1 0,472 0,328
 Duvar Adı DHB02 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 5,683 -5,683 %0 0,153 -0,1529 %0,1 -0,146 0,1463 %0,2 -0,208 -0,216 %3,7 -17,343 -17,369 %0,1 -16,728 16,733 %0 0,153 -0,146
  Q 3,466 -3,466 %0 0,122 -0,1223 %0,2 -0,117 0,117 %0 -0,166 -0,172 %3,5 -13,875 -13,895 %0,1 -13,383 13,387 %0 0,122 -0,117
  EX1 1,574 -1,5748 %0,1 1 -0,9985 %0,1 0,148 -0,1479 %0,1 -2,853 -2,955 %3,5 23,33 23,248 %0,4 -179,783 179,448 %0,2 1 0,148
  EX1 1,574 -1,5748 %0,1 1 -0,9985 %0,1 0,148 -0,1479 %0,1 -2,853 -2,955 %3,5 23,33 23,248 %0,4 -179,783 179,448 %0,2 1 0,148
  EY1 -1,452 1,4517 %0 0,189 -0,1892 %0,1 0,662 -0,6612 %0,1 -2,016 -2,091 %3,6 108,636 108,521 %0,1 -31,284 31,249 %0,1 0,189 0,662
  EY1 -1,452 1,4517 %0 0,189 -0,1892 %0,1 0,662 -0,6612 %0,1 -2,016 -2,091 %3,6 108,636 108,521 %0,1 -31,284 31,249 %0,1 0,189 0,662
 Duvar Adı DHB03 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 9,696 -9,6972 %0 -0,108 0,1085 %0,5 -0,165 0,1647 %0,2 -2,616 -2,715 %3,6 -15,037 -15,045 %0,1 -122,601 122,496 %0,1 -0,165 0,108
  Q 3,706 -3,7064 %0 -0,087 0,0868 %0,2 -0,132 0,1318 %0,2 -2,092 -2,172 %3,7 -12,029 -12,036 %0,1 -98,081 97,997 %0,1 -0,132 0,087
  EX1 -2,228 2,2279 %0 0,957 -0,9556 %0,1 2,125 -2,121 %0,2 -35,929 -37,208 %3,4 548,868 548,16 %0,1 -234,409 233,671 %0,3 2,125 -0,957
  EX1 -2,228 2,2279 %0 0,957 -0,9556 %0,1 2,125 -2,121 %0,2 -35,929 -37,208 %3,4 548,868 548,16 %0,1 -234,409 233,671 %0,3 2,125 -0,957
  EY1 1,321 -1,3209 %0 -4,717 4,7212 %0,1 -0,187 0,1871 %0,1 -25,382 -26,336 %3,6 -39,828 -39,73 %0,2 1559,372 -1560,351 %0,1 -0,187 4,717
  EY1 1,321 -1,3209 %0 -4,717 4,7212 %0,1 -0,187 0,1871 %0,1 -25,382 -26,336 %3,6 -39,828 -39,73 %0,2 1559,372 -1560,351 %0,1 -0,187 4,717
 Duvar Adı DHB04 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD SAP2000 Fark % StatiCAD StatiCAD
  G 9,712 -9,7135 %0 0,176 -0,1761 %0,1 0,148 -0,148 %0 -2,616 -2,715 %3,6 -16,512 -16,528 %0,1 -17,702 17,811 %0,6 0,176 0,148
  Q 3,719 -3,7194 %0 0,141 -0,1409 %0,1 0,119 -0,1184 %0,5 -2,092 -2,172 %3,7 -13,21 -13,223 %0,1 -14,161 14,249 %0,6 0,141 0,119
  EX1 2,303 -2,3029 %0 5,288 -5,2942 %0,1 0,855 -0,8537 %0,2 -35,929 -37,208 %3,4 172,732 172,308 %0,2 -1576,05 1577,135 %0,1 5,288 0,855
  EX1 2,303 -2,3029 %0 5,288 -5,2942 %0,1 0,855 -0,8537 %0,2 -35,929 -37,208 %3,4 172,732 172,308 %0,2 -1576,05 1577,135 %0,1 5,288 0,855
  EY1 1,504 -1,5033 %0 -0,474 0,4754 %0,3 2,828 -2,8245 %0,1 -25,382 -26,336 %3,6 723,596 722,736 %0,1 111,933 -111,901 %0 -0,474 2,828
  EY1 1,504 -1,5033 %0 -0,474 0,4754 %0,3 2,828 -2,8245 %0,1 -25,382 -26,336 %3,6 723,596 722,736 %0,1 111,933 -111,901 %0 -0,474 2,828
                                           
ZEMİN KAT SONLU ELEMAN SONUÇLARINA GÖRE KOLON ALT UÇ KESİT TESİRLERİ
 Duvar Adı DHZ01 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 2,715 -2,7155 %0 -0,528 0,529 %0,2 -0,27 0,2705 %0,2 -0,423 -0,44 %3,9 -39,202 -39,202 %0 63,821 -63,944 %0,2 -0,528 -0,27
  Q 1,752 -1,7523 %0 -0,423 0,4232 %0 -0,216 0,2164 %0,2 -0,339 -0,352 %3,7 -31,361 -31,361 %0 51,057 -51,155 %0,2 -0,423 -0,216
  EX1 -0,687 0,6868 %0 1,437 -1,4362 %0,1 -0,053 0,0523 %1,3 -1,793 -1,852 %3,2 -7,717 -7,67 %0,6 -181,726 181,647 %0 1,437 -0,053
  EX1 -0,687 0,6868 %0 1,437 -1,4362 %0,1 -0,053 0,0523 %1,3 -1,793 -1,852 %3,2 -7,717 -7,67 %0,6 -181,726 181,647 %0 1,437 -0,053
  EY1 -0,608 0,6075 %0,1 -0,005 0,0059 %15,3 0,593 -0,5931 %0 -0,985 -1,017 %3,1 86,167 86,199 %0 13,656 -13,891 %1,7 -0,005 0,593
  EY1 -0,608 0,6075 %0,1 -0,005 0,0059 %15,3 0,593 -0,5931 %0 -0,985 -1,017 %3,1 86,167 86,199 %0 13,656 -13,891 %1,7 -0,005 0,593
 Duvar Adı DHZ02 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 2,599 -2,5991 %0 0,425 -0,425 %0 -0,384 0,3842 %0,1 -0,538 -0,559 %3,8 -54,543 -54,603 %0,1 -58,565 58,554 %0 0,425 -0,384
  Q 1,719 -1,7191 %0 0,34 -0,34 %0 -0,307 0,3074 %0,1 -0,43 -0,447 %3,8 -43,634 -43,682 %0,1 -46,852 46,843 %0 0,34 -0,307
  EX1 0,677 -0,6775 %0,1 1,156 -1,1551 %0,1 0,086 -0,0848 %1,4 -2,277 -2,351 %3,1 12,068 11,972 %0,8 -161,531 161,43 %0,1 1,156 0,086
  EX1 0,677 -0,6775 %0,1 1,156 -1,1551 %0,1 0,086 -0,0848 %1,4 -2,277 -2,351 %3,1 12,068 11,972 %0,8 -161,531 161,43 %0,1 1,156 0,086
  EY1 -0,65 0,6498 %0 0,055 -0,0542 %1,5 0,972 -0,972 %0 -1,251 -1,291 %3,1 139,48 139,552 %0,1 -6,195 6,118 %1,2 0,055 0,972
  EY1 -0,65 0,6498 %0 0,055 -0,0542 %1,5 0,972 -0,972 %0 -1,251 -1,291 %3,1 139,48 139,552 %0,1 -6,195 6,118 %1,2 0,055 0,972
 Duvar Adı DHZ03 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 4,005 -4,0054 %0 -0,191 0,1916 %0,3 -0,559 0,5596 %0,1 -6,769 -7,034 %3,8 -71,06 -71,145 %0,1 -45,6 45,568 %0,1 -0,559 0,191
  Q 1,854 -1,8539 %0 -0,153 0,1532 %0,1 -0,447 0,4477 %0,2 -5,415 -5,628 %3,8 -56,848 -56,916 %0,1 -36,48 36,454 %0,1 -0,447 0,153
  EX1 -1,066 1,066 %0 0,002 -0,0009032 %54,8 1,762 -1,7637 %0,1 -28,671 -29,61 %3,2 234,09 234,476 %0,2 21,432 -21,778 %1,6 1,762 -0,002
  EX1 -1,066 1,066 %0 0,002 -0,0009032 %54,8 1,762 -1,7637 %0,1 -28,671 -29,61 %3,2 234,09 234,476 %0,2 21,432 -21,778 %1,6 1,762 -0,002
  EY1 0,61 -0,6103 %0 -2,153 2,1527 %0 -0,048 0,0473 %1,5 -15,752 -16,257 %3,1 -2,599 -2,541 %2,2 396,529 -396,28 %0,1 -0,048 2,153
  EY1 0,61 -0,6103 %0 -2,153 2,1527 %0 -0,048 0,0473 %1,5 -15,752 -16,257 %3,1 -2,599 -2,541 %2,2 396,529 -396,28 %0,1 -0,048 2,153
 Duvar Adı DHZ04 P (t) V2 (t) V3 (t) T (tcm) M2(tcm) M3 (tcm) Vx (t) Vy (t)
Yükleme   StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD SAP2000 Fark oranı %  StatiCAD StatiCAD
  G 4,031 -4,0315 %0 0,662 -0,6637 %0,3 0,463 -0,4631 %0 -6,769 -7,034 %3,8 42,883 42,921 %0,1 -80,912 81,134 %0,3 0,662 0,463
  Q 1,875 -1,8747 %0 0,53 -0,5309 %0,2 0,37 -0,3705 %0,1 -5,415 -5,628 %3,8 34,306 34,337 %0,1 -64,73 64,908 %0,3 0,53 0,37
  EX1 1,075 -1,0753 %0 2,153 -2,1524 %0 -0,03 0,0316 %5,1 -28,671 -29,61 %3,2 -31,501 -31,679 %0,6 -323,42 322,952 %0,1 2,153 -0,03
  EX1 1,075 -1,0753 %0 2,153 -2,1524 %0 -0,03 0,0316 %5,1 -28,671 -29,61 %3,2 -31,501 -31,679 %0,6 -323,42 322,952 %0,1 2,153 -0,03
  EY1 0,647 -0,647 %0 -0,003 0,0011 %63,3 1,536 -1,5355 %0 -15,752 -16,257 %3,1 199,499 199,56 %0 -11,654 11,993 %2,8 -0,003 1,536
  EY1 0,647 -0,647 %0 -0,003 0,0011 %63,3 1,536 -1,5355 %0 -15,752 -16,257 %3,1 199,499 199,56 %0 -11,654 11,993 %2,8 -0,003 1,536

Yukarıda özeti sunulan doğrulamanın program data dosyalarına ve detaylarına  https://www.staticad-yigma.com/download/StatiCAD_Cubuk_Sonlu_Eleman_Dogrulama.rar linkinden ulaşabilirsiniz.