Narinlik Oranı


                                                               NARİNLİK ORANI HESABI 


Örnek olarak seçilen duvar için gerçekleştirilecek işlemler:

(Kat yüksekliği – duvar üstü hatıl yüksekliği) / duvar genişliği=  narinlik oranı

Narinlik oranı olarak bulunan değere karşılık gelen azaltma katsayısı Tablo 5.4 ‘ ten seçilir.Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi ise ;

azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= narinazkats*basınç dayanım gerilmesi*bilgidüzeyikatsayısı

değerleri çarpılarak bulunur.  


Basınç dayanım gerilmesi için ise DBYBHY-2007 Tablo 5.3’ten yararlanılır.Bilgi düzeyi katsayısı için ise DBYBHY-2007 Tablo 7.1’ den yaralanılır. 

ÖRNEK1:


Kat yüksekliği                         :300 cm

Duvar genişliği                       : 20 cm

Duvar üstü hatıl yüksekliği     : 20 cm

Duvar malzemesi                   : E2-düşey delikli blok tuğla(delik oranı %35-45 arasında, çimento takviyeli kireç harcı ile) (fem=0.8)

Bilgi düzeyi katsasyısı             : 0.90


Olan bir duvarın narinlik hesabı için;

(300-20)/20=14

Tablo 5.4’ten 14’e karşılık gelen değer seçilir.Bu durumda narinlik azaltma katsayısı 0.78 olarak bulunur.

Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi ise;

Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi = narinazkats *basınç dayanım gerilmesi*bilgidüzeyikatsayısı

Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= 0.78 * 0.8 * 0.9 = 0.5616 olarak bulunur


 


ÖRNEK2:


Kat yüksekliği                         :300 cm

Duvar genişliği                       : 40 cm

Duvar üstü hatıl yüksekliği     : 40 cm

Duvar malzemesi                   : E2-düşey delikli blok tuğla(delik oranı %35-45 arasında, çimento takviyeli kireç harcı ile) (fem=0.8)

Bilgi düzeyi katsasyısı             : 0.90

Olan bir duvar için;

(300-40)/40=6.5


Tablo 5.4’te Görüldüğü üzere Narinlik oranı Tablo 5.4’te  6 ile 8 arasında bir değer çıkmıştır. 6.5 değeri olmadığı için enterpolasyon yöntemi uygulanır.


 


 

Narinlik azaltma katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır.

 

Narinaztkats.= (6,5-6)*(1-0,95)/(6-8) +1 = 0,99875

 

Bulunan değer Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesinde kullanılır.

Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= 0.99875*0.8*0.9 = 0.7191 olarak hesaplanır.


 


 


 


Makale Detayları

Makale Kodu :
7
Ekleme Tarihi:
2015-03-02 23:57:04
Görüntüleme :
5.219
Oylama (Oylar):
(22)

Benzer Makaleler