StatiCAD İle Betonarme Bina Modellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar

StatiCAD Ultimate 6.2.0.0 versiyonu ile programa betonarme analiz ve dizayn özellikleri kazandırılmıştır

Sadece yeni yapılacak betonarme binaların analiz ve dizaynı yapılabilmektedir. 

Projenizde önce kat ayarları yaparak başlayınız. Detaylı bilgi için https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=76 linkini tıklayınız.

Proje genel ayarları penceresinin Yönetmelik Seçimi Sekmesinde bina tipi olarak Betonarme Bina Seçeneğini seçiniz ve tasarım yapmak istediğiniz süneklik düzeyini seçiniz.

TBDY2018 Sekmesinde DD-2 ve DD-3 deprem düzeyi için SS ve S1 değerlerini giriniz. Değerlerin elde edilmesi ile ilgili https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=40 linkindeki makaleyi inceleyebilirsiniz.

DD-2 için girilecek SS ve S1 değerleri deprem kuvvetlerinin hesabı için kullanılırken DD-3 için girilen değerler göreli kat ötelemesinin sınırlandırılması hesabındaki lambda katsayısının hesabında kullanılır.

Bina Tipi kodunu (A11 A12 gibi) ilgili kutucuğa yazarak değerleri uygula düğmesine basınız, bina tipi kodları analiz esnasında bina tipine bağlı yönetmelik hesaplarını etkilemektedir.

R ve D katsayıları ve izin verilen BYS değerleri değerleri uygula düğmesine basıldığında tablodan alınmaktadır. Gerekiyorsa değerler değiştirildiğinde verilen değerler kullanılır.

Zemin taşıma gücü gerilmesi, yerel zemin sınıfı ve zemin yatak katsayısı değerleri geoteknik rapordan (zemin etüd raporu) alınır.

Bodrum hariç kat sayısı değeri yumuşak kat hesabında kullanılmaktadır.

Adres/Enlem/Boylam bilgileri raporda sadece bilgi amacıyla basılmaktadır.

Yeni yapılacak bina hesaplarında %5 ek dış merkezlik seçeneği seçili olmalıdır.

Yöntem1 sekmesinde Katlara Etkiyen Deprem Yükleri Hesaplama Seçeneğinde eşdeğer deprem yükü veya modal analizi seçebilirsiniz. Sonlu elemanlarla modal analiz seçeneğinde analiz tipini diyaframlı veya diyaframsız seçebilirsiniz.

Eşdeğer deprem yükü yöntemini seçmeniz halinde binanın hakim titreşim periyodunu daha kesin hesap yöntemi olan modal analize göre veya 4.7.3.4 te verilen ampirik formüllere göre seçebilirsiniz.

Dinamik analiz seçildiğinde ve gammaE değeri 0,8 verildiğinde eğer analiz sonucunda A1 düzensizliği varsa proje hata kontrolleri sayfasında (3. rapor sayfası) ve A1 Burulma düzensizlik raporunda gammaE değerinin 0,9 alınması gerektiğine ilişkin mesaj verir. Böyle bir durumda gammaE 0,9 alınıp analiz tekrarlandığında problem giderilmiş olur.

 

TBDY2018 kapsamında binanın hakim titreşim periyodu aşağıdaki şartlar dahilinde TPA üzerinden hesaplanabilir.

 

Döşemelerin Yük Aktarım Seçeneği olarak kabuk sonlu elemanların seçilmesi kiriş burulma donatısı hesabının daha gerçekçi yapılması ve döşeme düşey yük aktarımının daha hassas yapılması açısından faydalıdır ancak analiz süresini artırır.

Mesh sekmesinde kabuk eleman mesh parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.staticad.com/destek/knowledgebase.php?article=65 linkine tıklayınız.

Malzeme sekmesinde elemanlara atanacak malzeme tiplerini ayarlayabilirsiniz. Farklı malzeme tipleri için kolon, kiriş ve perde özelliklerinden malzeme ataması yapabilirsiniz.

Malzeme

Binanız yarım bodrumlu ise diğer seçenekler sekmesindeki yarım bodrumlu yapı projesi seçeneği seçilmelidir.

Diğer Seçenekler

Binada temel modellemesi yapmışsanız betonarme binalar için sonlu elemanlar-Yapı Temel birlikte analiz seçeneği seçili olmalıdır. Eğer temel modellemesi yapılmamışsa kolon ve perdelerin alttan ankastre kabul edilmesi için sadece üstyapı seçeneği seçeneği seçilmelidir.

Tasarım