StatiCAD İle Hasar Görmüş Yığma Bina Hesabı

StatiCAD Ultimate 6.2.0.0 versiyonu ile programa Hasar Görmüş Yığma Bina Hesabı eklenmiştir.

TBDY2018 hasar görmüş yığma yapıların performans analizi ve güçlendirmesine ilişkin detay vermemektedir. 

TBDY2018 Madde "15.1.7 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın güçlendirilmesi ve daha sonra güçlendirilmiş binanın deprem performansının belirlenmesi için bu Bölüm’de verilen esaslar uygulanacaktır. Hasarlı binanın güçlendirilmesinde mevcut elemanların dayanım ve rijitliklerinin hangi ölçüde gözönüne alınacağına projeden sorumlu inşaat mühendisi karar verecektir." denilmektedir.

Hasar gören yapı elemanlarının rijitlik ve dayanımları azalmaktadır. Rijitlik azalması yeni bir depremde elemanın daha az deprem yükü almasına, binanın periyodunun artmasına, hasar görmeyen elemanların daha fazla deprem yükü almasına, hasar gören yapı elemanının daha az mukavemetli olmasına yol açmaktadır.

Hasarın binaya etkisinin incelenmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hocaları arasında bir çalışma yürütülmüş ve Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar yönetmeliğinin revize edilmesi için taslak metin hazırlanmıştır. İlgili taslak metin resmi gazetede YAYINLANMADIĞINDAN yürürlükte değildir. Ancak ülkemizde olan depremlerde hasarlı binaların incelenmesinde yol gösterici olabileceğinden hesap esasları yorumlanarak StatiCAD programına işlenmiştir. İlgili hesap esasları resmi gazetede yayınlanmadığından resmi geçerliliği (ve uygulanma zorunluluğu) olmamakla beraber hasarlı binalarda rijitlik ve dayanımdaki azalmaları makul ölçüde dikkate alabilmek için faydalı olabileceği kanaatindeyiz.

İlgili yönetmelik taslağına https://www.staticad.com/yardim/ryteie_taslak-20210818101540.pdf linkine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

 

Makale Detayları

Makale Kodu :
77
Ekleme Tarihi:
2023-02-07 03:19:34
Görüntüleme :
56
Oylama (Oylar):
(0)