Yük Aktarımında Kısmi Hata Oluşması

Programda düşey yükler aktarılırken hata oluşması durumunda program Analiz ekranında yük aktarımında kısmi hata oluştu Kısmi Hata Oranı= %... şeklinde uyarı vermektedir.

Hatayı gidermenin en pratik yöntemi düşey yük analizinde sonlu elemanlar yöntemini seçmektir.

Seçenekler resimdeki gibi olduğunda döşemelerden, duvar, kiriş ve kolonlara yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılmakta, kiriş/kolon duvar elemanları arasında yük aktarımı da sonlu elemanlarla yapılmaktadır. Bu da klasik analizde oluşabilen hataları gidermektedir. Bu seçeneğin doğru çalışabilmesi için döşemelerin duvar/ kiriş orta aksından tanımlanması özellikle önem arz etmektedir.

Normal binalarda düzenli dörtgen döşeme sonlu eleman ağı yeterli olmaktadır.

Eğer binanızda üst katta olan duvarların alt katta devam etmemesi gibi bir sorun var ise (örneğin mevcut bina incelemesi) problemin 2 çözümü vardır.

1. Çözüm

En uygun çözüm aşağıda seçeneği gösterilen düzensiz üçgen ağ seçeneğidir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi https://destek.staticad.com/knowledgebase.php?article=65 linkinden elde edilebilir.

2. Çözüm

Versiyon 6 öncesi sürüm kullanıyorsanız ilk çözüm seçeneğinin yerine kullanılabilir. Üst katta olup alt katta devam etmeyen duvarların altında (alt kat tavanında) fiktif (hayali/ gerçekte var olmayan) döşeme kalınlığında kirişler tanımlanır. bu durumda alt kat kirişi üst kat duvarından aldığı yükü bağlı bulunduğu elemanlara iletir. 

Sonlu Elemanlar Çözümü Yerine Klasik Analiz Kullanılması istenmesi halinde Üst katta olup alt katta devam etmeyen duvarların altında (alt kat tavanında) fiktif (hayali/ gerçekte var olmayan) döşeme kalınlığında kirişler tanımlanır. Bu durumda alt kat kirişi üst kat duvarından aldığı yükü bağlı bulunduğu elemanlara iletir. Ayrıca https://destek.staticad.com/knowledgebase.php?article=38 linkinde anlatıldığı şekilde döşemeden kaynaklı yük aktarım hatası giderilmeye çalışılır.