StatiCAD ile Radye Temel Tanımlama

StatiCAD programında Ultimate versiyon 6.2.0.0 sürümünden itibaren betonarme ve yığma binalarda radye temel hesapları yapılabilmektedir.

Radye temel hesaplarının yapılabilmesi için proje genel ayarlarında tasarım sayfasında temel hesapları seçeneklerinde Sonlu elemanlar- yapı temel birlikte analiz seçeneği seçili olmalıdır.

Ayrıca mesh sayfasında Kabuk iç kuvvetleri hesaplansın ve döşeme iç kuvvetlerini kabuk sonuçlarından al seçenekleri işaretli olmalıdır

Tasarımı kirişli radye şeklinde yapmak istiyorsanız; Kabuk sonlu eleman ağ tipi düzenli/kabuk sonlu eleman tipi dörtgen seçebilirsiniz. Temel katında sürekli temel kirişlerini çizin, Kirişler arasındaki bölümlere döşeme komutu ile radye döşemesi çizin.

Tasarımı kirişsiz radye şeklinde yapmak istiyorsanız; Kabuk sonlu eleman ağ tipi düzensiz/kabuk sonlu eleman tipi üçgen seçiniz. Temel katında istediğiniz akslar arasına tek veya parçalı radye döşemelerini çizin.

 

Programda temel katında çizilen döşemeler radye döşemesi olarak dikkate alınmaktadır.

Analiz yaptırdıktan sonra temel hesapları raporu alındığında radye temel hesapları da görüntülenecektir.

Ayrıca temel katında döşeme donatı tablolarını tıkladığınızda radye donatısı atanan donatılarını değiştirebileceğiniz pencere ekrana gelecektir. Buradan da donatı çap ve aralıkları değiştirilebilir.

Makale Detayları

Makale Kodu :
80
Ekleme Tarihi:
2023-05-28 01:21:53
Görüntüleme :
218
Oylama (Oylar):
(3)