Bu Kategorideki Makaleler

Sonlu Eleman Analizinde Hata Yüzdesi Oluşması ve Çözüm Yolları
859
(19)
DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma
398
(4)
TBDY2018 DEPREM PARAMETRELERİNİN (SS,S1) ELDE EDİLMESİ
3.739
(21)
Kattaki Seçili Elemanların Simetrisini Alma
43
(1)
Yarım Bodrumlu Yapı Projeleri
82
(1)
Binada subasman bulunması
276
(13)
Düğüm Noktası Editleme
259
(16)
Döşemeden Kaynaklı Yük aktarım Hatalarının Azaltılması
508
(12)
Lentolar ve Hatıllar:
10.032
(20)
Tarihi Bina Restorasyon Projesinde Ahşap Kirişler
531
(14)
Kesit çizimleri
210
(14)
Katlar Arası Yük Aktarımı Yapılabilecek Açı Toleransı
223
(15)
Beton veya Betonarme Duvarlı Yığma Bina
3.703
(28)
Döşeme Özellikleri Değiştirilmesi
315
(17)
Duvar ortasında ve üstünde hatıl bulunması durumu (Ara hatıl)
1.424
(19)
BALKON PARAPET DUVARLARI
2.091
(21)
StatiCAD V6 İle Ahşap, Betonarme, Beton, Çelik, Yığma, Diğer Malzeme Tanımlanması
21
(0)
StatiCAD V6 İle Tip Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
38
(1)
StatiCAD V6 İle Poligon Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
49
(1)
Döşeme Sonlu Eleman Ağı Seçeneği
8
(0)