Bu Kategorideki Makaleler

Sonlu Eleman Analizinde Hata Yüzdesi Oluşması ve Çözüm Yolları
942
(22)
StatiCAD Yazılımı ile DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma
480
(4)
TBDY2018 DEPREM PARAMETRELERİNİN (SS,S1) ELDE EDİLMESİ
3.953
(23)
Kattaki Seçili Elemanların Simetrisini Alma
48
(1)
Yarım Bodrumlu Yapı Projeleri
168
(3)
Binada subasman bulunması
307
(13)
Düğüm Noktası Editleme
696
(16)
Döşemeden Kaynaklı Yük aktarım Hatalarının Azaltılması
531
(12)
Lentolar ve Hatıllar:
10.595
(22)
Tarihi Bina Restorasyon Projesinde Ahşap Kirişler
564
(14)
Kesit çizimleri
239
(14)
Katlar Arası Yük Aktarımı Yapılabilecek Açı Toleransı
233
(15)
Beton veya Betonarme Duvarlı Yığma Bina
3.776
(31)
Döşeme Özellikleri Değiştirilmesi
329
(17)
Duvar ortasında ve üstünde hatıl bulunması durumu (Ara hatıl)
1.539
(20)
BALKON PARAPET DUVARLARI
2.138
(22)
StatiCAD V6 İle Ahşap, Betonarme, Beton, Çelik, Yığma, Diğer Malzeme Tanımlanması
64
(0)
StatiCAD V6 İle Tip Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
54
(1)
StatiCAD V6 İle Poligon Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
70
(1)
Döşeme Sonlu Eleman Ağı Seçeneği
38
(0)