Bu Kategorideki Makaleler

Sonlu Eleman Analizinde Hata Yüzdesi Oluşması ve Çözüm Yolları
1.001
(23)
StatiCAD Yazılımı ile DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma
537
(4)
TBDY2018 DEPREM PARAMETRELERİNİN (SS,S1) ELDE EDİLMESİ
4.078
(25)
Kattaki Seçili Elemanların Simetrisini Alma
56
(1)
Yarım Bodrumlu Yapı Projeleri
264
(5)
Binada subasman bulunması
324
(13)
Düğüm Noktası Editleme
704
(16)
Döşemeden Kaynaklı Yük aktarım Hatalarının Azaltılması
542
(12)
Lentolar ve Hatıllar:
11.085
(23)
Tarihi Bina Restorasyon Projesinde Ahşap Kirişler
585
(15)
Kesit çizimleri
253
(14)
Katlar Arası Yük Aktarımı Yapılabilecek Açı Toleransı
257
(15)
Beton veya Betonarme Duvarlı Yığma Bina
3.821
(33)
Döşeme Özellikleri Değiştirilmesi
338
(17)
Duvar ortasında ve üstünde hatıl bulunması durumu (Ara hatıl)
1.652
(22)
BALKON PARAPET DUVARLARI
2.191
(23)
StatiCAD V6 İle Ahşap, Betonarme, Beton, Çelik, Yığma, Diğer Malzeme Tanımlanması
96
(0)
StatiCAD V6 İle Tip Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
75
(1)
StatiCAD V6 İle Poligon Kesite Sahip Kolon, Kiriş ve Temel elemanları Tanımlama
92
(1)
Döşeme Sonlu Eleman Ağı Seçeneği
59
(0)
StatiCAD ile Volta Döşeme Modellemesi
9
(1)