DOLU DUVAR PARÇALARI

  DOLU DUVAR PARÇALARI

  StatiCAD-Yigma programında duvarların oda kesişimleriyle bölünmeksizin aks boyunca tek parça çizilmesi ve duvar içine kapı, pencere çizildiğinde programın duvarı oda kesişimlerinden bölmeksizin, kapı ve pencerelerle bölmesi yönetmelik kriterleri açısından doğru bir çözümdür.

  AÇIKLAMA:

  Tdy 2007 5.3.3. Kayma Gerilmesinin Hesabı

  Deprem hesap yükünün duvarların yatay derzlerine paralel olarak oluşturduğu kayma gerilmelerinin hesabı bu bölümde anlatıldığı gibi yapılacaktır.

  5.3.3.1 – Yığma binanın her duvar eksenindeki kapı veya pencere boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının göreli kayma rijitliği  kA/ h ifadesinden hesaplanacaktır.

  Burada Adolu duvar parçasının yatay en kesit alanı, h dolu duvar parçasının her iki yanındaki boşlukların yüksekliğinin en küçük olanıdır. Duvarın en kesiti dikdörtgen ise k =1.0, duvarın uç elemanıvarsa veya duvarın ucunda duvara dik doğrultuda bir diş ya da payanda duvar varsa k=1.2 alınacaktır” 

  Cümleden anlaşılanlar:

  1-Kayma hesabına ilişkin dolu duvar parçası tanımı iki kapı veya iki pencere veya bir kapı bir pencere arasında kalan duvar parçasıdır. Yani duvarlar oda kesişimlerinde parçalara ayrılmamalıdır.

  Yönetmeliğin duvar tarifini aşağıdaki şekiller ve literatürdeki çalışmalarda görülmektedir.

  sekil5_3

   

   

  sekil5_1

  Yine bakanlığın kentsel dönüşüm eğitimi örnek çözümlerinde, Zekai Celep kitaplarında ve Bakanlıkça yayınlanan çözümlerde duvarlar kapı ve pencere arasında bütün olarak alınmıştır.

   

  Programımızda katlar arasında aks ve düğüm noktası bağımlılığı olmadığından duvarlar yönetmeliğin tariflediği şekilde oluşturulup dikkate alınabilmektedir. Duvarlar parçalı çizilmiş de olsa duvarlar kapı ve pencere arasında tek parça olacak şekilde birleştirilebilmektedir (Duvar birleştir komutu uygulanırsa)

  Ders Notu

  Şekil Bakanlıkça Yayınlanan Kentsel Dönüşüm Eğitimi Yığma Bina Ders Notları

  Yukarıdaki şekil duvarların hesap yapılırken ne şekilde parçalanması gerektiğini de göstermektedir.

  Not: Yapılan açıklamalar yönetmeliğin ve literatürün açıkladığı şekilde modelleme yapılabilmesi içindir. Program binayı modellendiği şekilde analiz etmektedir. Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı şekliyle bina modellenmez ve oda köşelerinden parçalanarak hesap yaptırılırsa yapılan yeni kabulün gereklerine göre program hesabı başarı ile sonlandırabilecektir. Yani program iki türlü de hesap yapabilmektedir.