Narinlik Oranı

  Narinlik Oranı

     NARİNLİK ORANI HESABI 

   

  Örnek olarak seçilen duvar için gerçekleştirilecek işlemler:

  (Kat yüksekliği – duvar üstü hatıl yüksekliği) / duvar genişliği=  narinlik oranı

  Narinlik oranı olarak bulunan değere karşılık gelen azaltma katsayısı Tablo 5.4 ‘ ten seçilir.

   

   

  Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi ise ;

  azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= narinazkats*basınç dayanım gerilmesi*bilgidüzeyikatsayısı

  değerleri çarpılarak bulunur.  

   

  Basınç dayanım gerilmesi için ise DBYBHY-2007 Tablo 5.3’ten yararlanılır.

   

   

  Bilgi düzeyi katsayısı için ise DBYBHY-2007 Tablo 7.1’ den yaralanılır.

   

   

   

  ÖRNEK1:

   

  Kat yüksekliği                         :300 cm

  Duvar genişliği                       : 20 cm

  Duvar üstü hatıl yüksekliği     : 20 cm

  Duvar malzemesi                   : E2-düşey delikli blok tuğla(delik oranı %35-45 arasında, çimento takviyeli kireç harcı ile) (fem=0.8)

  Bilgi düzeyi katsasyısı             : 0.90

   

  Olan bir duvarın narinlik hesabı için;

  (300-20)/20=14

  Tablo 5.4’ten 14’e karşılık gelen değer seçilir.

   

   

  Bu durumda narinlik azaltma katsayısı 0.78 olarak bulunur.

  Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi ise;

  Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi = narinazkats *basınç dayanım gerilmesi*bilgidüzeyikatsayısı

  Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= 0.78 * 0.8 * 0.9 = 0.5616 olarak bulunur

   

   

   

  ÖRNEK2:

   

  Kat yüksekliği                         :300 cm

  Duvar genişliği                       : 40 cm

  Duvar üstü hatıl yüksekliği     : 40 cm

  Duvar malzemesi                   : E2-düşey delikli blok tuğla(delik oranı %35-45 arasında, çimento takviyeli kireç harcı ile) (fem=0.8)

  Bilgi düzeyi katsasyısı             : 0.90

  Olan bir duvar için;

  (300-40)/40=6.5

   

  Tablo 5.4’te Görüldüğü üzere Narinlik oranı Tablo 5.4’te  6 ile 8 arasında bir değer çıkmıştır. 6.5 değeri olmadığı için enterpolasyon yöntemi uygulanır.

   

   

   

   

  Narinlik azaltma katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır.

   

  Narinaztkats.= (6,5-6)*(1-0,95)/(6-8) +1 = 0,99875

   

  Bulunan değer Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesinde kullanılır.

  Azaltılmış duvar basınç dayanım gerilmesi= 0.99875*0.8*0.9 = 0.7191 olarak hesaplanır.