Riskli Bina Tespit Forumunun Doldurulması

  Riskli Bina Tespit Forumunun Doldurulması

  Versiyon 4 te Yığma Bina Değerlendirme formunun doldurulması

  Riskli Bina Formu

   Yukarıdaki örnek bina yarım bodrumlu bir yapı olduğundan bodrum kat deprem kuvvetleri zemin kattan düşük çıkmıştır.

  Binada herhangi bir katta herhangi bir doğrultuda Ve/Qbi değeri (dayanımı yetersiz duvarların kat kesme kuvvetine katkısı) %50 nin üzerinde ise bina riskli ilan edilir.

  Zemin kat (kritik kat) riskli çıkmaması halinde diğer katlardan biri riskliyse yine de bina risklidir. Bu durumda zemin kat değerleri Örneğin (X=%20 Y=%0) sisteme girilir. Bina riskli olarak işaretlenir. Açıklama kısmında riskli olan katın adı da belirtilerek açıklama yapılır. (Örneğin 2. katta dayanımı yetersiz duvarların kat kesme kuvvetine katkısı X yönünde %62 olduğundan bina risklidir. şeklinde) Yığma binalarda kat planları, duvar malzemeleri kattan kata değiştiğinden her zaman alt kat riskli çıkmayabilir. Duvarların kesme kuvveti kapasitesi üzerindeki düşey yüke bağlı olduğundan ve düşey yük alt katlara doğru arttığından alt kat duvarlarının kesme kapasitesi daha fazladır. Alt kat duvarlarına gelen kesme yükü de üst katlara göre daha fazladır. Bu iki durum etki ve kapasite birbiri ile yarıışırlar ve bazı durumlarda (özellikle 3. 4. derece deprem bölgelerinde) üst katlar daha riskli çıkabilir

  Ve/Qbi değerinin sıfır olması katta ilgili yönde tüm duvarların depreme karşı dayanıklı olduğunu gösterir.

  Ve/Qbi değerinin %100 olması katta ilgili yönde tüm duvarların kayma kapasitesinin aşıldığını (depreme dayanıksız olduğunu) gösterir.

  Versiyon 3 ve Versiyon 4 arasındaki analiz farklarının açıklaması için aşağıdaki linklerden gerekli açıklamalara ulaşabilirsiniz

  VERSİYON 4 KAT BURULMA MOMENTİ HESABINDAKİ FARKLILIKLAR

  Sürümlerde Oluşan Performans Sonuçları Farkının Açıklaması 

   

   

   

   

   

   

   

   Versiyon 3

  Riskli Bina Tespit Formunun Doldurulması