DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma

DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma

DWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma

1. StatiCAD Programını çalıştırın

2. DWG İmport menüsüne girin

3. File>Open Komutu ile Dosya Açma İletişim Kutusunu ekrana getirin. Dosya türünü dwg veya dxf e çevirin. Çizim dosyanızı seçip aç komutu ile çizimin StatiCAD çizim editöründe görüntülenmesini sağlayın. Çizim dosyası bu işleme rağmen çizim editöründe görüntülenemiyorsa dwg dosyasını dwg2007 formatında kaydedip tekrar StatiCAD çizim editöründe açmayı deneyin.

 

 

4. StatiCAD import işleminde line objelerini kullanmaktadır.

    1. StatiCAD V6.0.9.0 veya üstü sürüm kullanıyorsanız çizim içindeki polyline objeleri line objelerine çevirmek için çizimin import edilecek kısmını seçerek modify menüsünden Seçili Polyline ları line a dönüştür komutunu tıklayın. Ya da tüm çizimi sadeleştirmek için Modify menüsü altında Çizimi Import İçin Sadeleştir komutunu tıklayın. İlk ilem seçili çizim kısmındaki polylinelerı line dönüştürür. 2.işlem çizimdeki tüm polylineları line a dönüştürüp geri kalan nesneleri siler.
    2. Eğer StatiCAD V6.0.9.0 öncesi sürümlerden birini kullanıyorsanız çizim dosyasını StatiCADde açmadan önce, AutoCADde çizimi explode ederek polyline objeleri line objesine dönüştürün.

5. Çizim editöründe osnap dümesine tıklayın ve çıkan iletişim kutusunda Object Snap On ve Endpoint seçeneklerini seçerek Ok düğmesine basın

 

6.Pencere ile tüm çizimi seçtikten sonraekranda move komutunu (veya modify menüsünden move) tıklayın.

 

7. Import edilecek Kat planının sol üst noktasını tıklayın, klavyeden tab düğmesine basın, ekrana gelen komut satırına 0,0 yazın. Sıfır virgül sıfır yazarken aradaki işaretin nokta değil virgül olmasına dikkat edin. Enter düğmesine basın. Çizim işaretlediğiniz baz noktası dikkate alınarak 0,0 noktasına taşınacaktır.

(klavyenin tab tuşunu çizim editöründe herhangi bir komut aktifken (çizgi,daire,taşıma,kopyalama vb.) ölçü vermek için kullanabilirsiniz.)

8. View>Zoom Extends komutuna veya ekran kısayoluna tıklayıp tüm çizimin yeniden görünmesini sağlayın. Esc düğmesine basarak çizimi seçili olmaktan çıkarın.

9. Tools>Distance komutu ile ölçüsü bilinen 2 nokta arasını ölçüp çizimin cm/mm/m boyutlarından hangisi ile çizildiğini öğreniriz. Eğer boyut cm ölçüsünde değilse çizimi seçip scale komutu ile cm boyutuna getiririz.

 

10. Çizimde gereksiz gördüğünüz layerların görünmez olmasını sağlamak için gereksiz gördüğünüz çizgiyi seçin. Özellikler penceresine tıklayıp obje layerını öğreniriz.

11. Format>Layer iletişim kutusu ile ilgili layerı kapatırız.

12. Bu aşamada editlemiş olduğumuz çizimin yedeğini File>Save As komutu kullanarak dwg veya lcd formatında alabiliriz. Dwg formatında kayıt problem oluşturacak olursa çizimi lcd formatında kayıt ediniz

13. Ekranda kat ayarları, kat seçimi (hangi kata import yapılacağı), ve proje genel ayarları yapılır

14. Import araç çubuğunda duvar komutu tıklanır. Duvarların tek tek import edilmesi daha verimlidir çoklu duvar importu her projede güzel çalışmayabilir. 

15. Çıkan duvar özellikleri penceresinde uygun değerler değiştirilir ve malzeme seçimi yapılır. Mevcut bir kat veya yapı ise güvenlik sayısı 1 alınır

16. Duvarlarımız çizgilerden oluşuyorsa (polyline değil line) ikişer çizgi seçerek duvar importuna başlayabiliriz.

 

17. Import edilen çizgiler duvara dönüştürüldükçe çizgiler kırmızı renge dönüştürülür.

18. Import işleminden sonra duvar köşeleri ve ara kesitleri birleşmemiş halde bulunabilir.

 

 

20. Bu durum için ana ekranda Kesiştirilmek istenen iki eleman seçilerek sağ menüde 2 elemanı kesiştir düğmesi ile elemanlar otomatik kesiştirilebilir

 

 

21. Akslar import edilmemişse anaekranda değiştir menüsünde aks yoksa oluştur seçeneği ile akslar otomatik oluşturulabilir

22. Duvar birleştir komutu ile uç uca eklenmiş parçalı duvar tek parça haline getirilebilir

23. Aks ve eleman seçerek seçili elemanları seçili aksın üzerine al seçeneği ile işlem yapılabilir.

24. Hatalı eleman varsa tıklayıp veya çerçeve ile seçip silip tekrar oluşturabilirsiniz.

25. Kapı/pencere,kiriş, düşey hatıl,temel gibi elemanları da ikişer çizgi seçerek import edebilir veya ana ekranda manuel olarak çizebilirsiniz.

26. Aksları çoklu seçerek topluca import edebilirsiniz.