StatiCAD-Betonarme

StatiCAD-Betonarme

StatiCAD-Betonarme, betonarme binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.
 
Yeni Betonarme Bina Dizaynı
StatiCAD-Betonarme programımızda 2018 deprem yönetmeliğine göre betonarme bina dizaynı yapılabilmektedir
Programla betonarme bina konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır. Ve çizimler oluşturulur.
 Detaylı bilgi için teknik özellikler sayfasında "Betonarme Özellikler" kısmını inceleyebilirsiniz    
    

Teknik Özellikler 

Proje Hata Kontrolleri raporu

Otomatik düzensizlik kontrolleri

Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu

İkinci Mertebe Etkileri raporu

Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu

Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu

TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Kolon Enine Donatı Hesabı raporu

Kolon Narinlik Etkisi raporu

Güçlü Kolon Hesabı raporu

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu

Perde Alanları Kontrolü (M.7.6.1.3) raporu

Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu

Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu

Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu

Perde Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Perde Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Bina Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Kiriş Enine Donatı Hesabı raporu

Kiriş Boyuna Donatı Hesabı raporu

Kiriş Burulma ve Gövde Donatı Hesabı raporu

Perde/Duvar Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu (kabuk veya çubuk elemanlar)

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Radye Temel/Döşeme/Perde/Duvar Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu

Kiriş Kesit Tesirleri raporu

ve daha fazlası...

Tanımlanan poligon kesitin kolon/düşey hatıl, kiriş, temel elemanlarına atanabilmesi

Düşey hatıl, duvar, Kiriş, temel elemanları için ahşap, çelik, betonarme, beton, yığma ve diğer malzemelerin ve özelliklerinin tanımlanabilmesi, hazır kütüphane listesinden seçilebilmesi

Tanımlanan poligon kesitlerin elastisite modüllerinin, birim hacim ağırlıklarının, atalet momentlerinin, alanlarının, kayma dayanımlarının, basınç dayanımlarının analizde kullanılabilmesi

Poligon kolonlarda çift eksenli analiz ile donatı ataması

Poligon ve dikdörtgen kolonlarda kullanıcı tanımlı donatı düzeni ile (veya program tarafından otomatik) donatı çapı tespiti

Binanın 3 boyutlu resminin ve kat planlarının hesap raporlarında gösterilmesi

Otomatik düzensizlik kontrolleri

ve daha fazlası...

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri

2018 Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanacak betonarme binalar
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler:
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)
 

 

Program Kullanım Alanları
Yeni yapılacak betonarme binalar

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit Windows7, Windows8, Windows10, Windows11 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.