StatiCAD-Betonarme

StatiCAD-Betonarme

StatiCAD-Betonarme, betonarme binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.
 
Yeni Betonarme Bina Dizaynı
Program analizlerde 2018 deprem yönetmeliğinin betonarme binalar için öngördüğü koşulları dikkate alarak analiz yapmaktadır. Analizlerde deprem kuvvetleri kullanıcının seçimine göre eşdeğer, kayma çerçevesi yöntemi modal, sonlu eleman matrisleri ile modal, rijit diyaframlı veya esnek diyaframlı, diyaframsız olarak hesaplamalar yapabilmektedir. Rijit bodrumlu yapılar için de çözümleme yapılabilmektedir. Perdeler için kabuk sonlu eleman veya çubuk sonlu eleman modeli kullanılabilmektedir. Döşemelerde kirişlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlar (dörtgen veya üçgen, düzenli veya düzensiz (deleunay mesh) ile yapılabildiği gibi istenirse klasik yöntemle de yapılabilmektedir. Döşeme iç kuvvetleri kabuk sonlu eleman sonuçlarından alınabileceği gibi istenirse TS-500 yaklaşık yöntemleri ile de hesaplanabilmektedir. Programın sonlu eleman sonuçları ve modal analiz sonuçları SAP2000 programı ile oldukça yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama hesabı için tıklayınız.
Temellerde sürekli temel, kirişli radye ve kirişsiz radye şeklinde çözümleme yapılabilmektedir. Yapı temel birlikte (etkileşimli) analiz yapılmaktadır. Herhangi geometriye ve donatı düzenine sahip poligon kolon analizi çift eksenli iteratif analiz veya 2 adet tek eksenli iteratif analiz yöntemleriyle kullanıcı seçimine bağlı olarak yapılmakta ve karşılıklı etkileşim diyagramları ve tüm tahkikleri elde edilmektedir. Poligon kolonlarda donatı düzeni program tarafından otomatik belirlenebildiği gibi kullanıcı tarafından da belirlenebilmektedir.
Dikdörtgen kolonlarda ise çift eksenli iteratif analitik çözüm, 2 adet tek eksenli çözüm, Çakıroğlu Özer yöntemi ve poligon kesit algoritması ile çözümleme yapılabilmektedir.
Kirişlerde donatı hesabı çift donatılı durum için yapılmakta, döşemeden kaynaklı burulma hesabı da döşemelerin sistem rijitliğine katılması durumu için yüksek doğrulukla hesaplanabilmektedir.
Program analizler ve çizimler için ek bir programa ihtiyaç duymamaktadır. Ancak istenirse bina modeli SAP2000 programına export edilip orada Türk deprem Yönetmeliği dahil istenilen yönetmeliğe göre SAP2000 de analiz edilip, SAP2000 analiz sonucu oluşan tasarım sonuçlarından StatiCAD tarafından yorumlanan özet raporları ve kiriş kolon donatı çizimleri otomatik oluşturulabilmektedir. Veya model doğrulaması ve Test uygulaması olarak SAP2000 ile çift yönlü otomatik veri transferi yapılabilmektedir.
Hesap raporları çok detaylı ve anlaşılır ve doğrulanabilir olarak hazırlanmıştır.
Betonarme proje çizimleri tek tıklama ile yan yana oluşturulmakta sizi pafta birleştirme işçiliğinden kurtarmaktadır.
 

Çözülebilen Yapı Sistemleri

2018 Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanacak betonarme binalar
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler:
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)
 

 

Program Kullanım Alanları
Yeni yapılacak betonarme binalar

 

Betonarme Bina İçin Analiz Sonrası Raporlar

Proje Hata Kontrolleri raporu

Otomatik düzensizlik kontrolleri

Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması raporu

İkinci Mertebe Etkileri raporu

Kolon Yanal Ötelenme Ölçütü (Narinlik Hesabı İçin- TS500) raporu

Kolon Boyuna Donatı Hesabı raporu

TBDY2018 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

TS500 Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Kolon Enine Donatı Hesabı raporu

Kolon Narinlik Etkisi raporu

Güçlü Kolon Hesabı raporu

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği raporu

Perde Alanları Kontrolü (M.7.6.1.3) raporu

Perde Tasarım Eğilme Momentleri (M.7.6.6.1) raporu

Perde Boyuna Donatı Hesabı raporu

Perde Kesme Güvenliği (M.7.6.7) raporu

Perde Eksenel Kuvvet Kontrolü raporu

Perde Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Bina Devrilme Momenti Kontrolü raporu

Kiriş Enine Donatı Hesabı raporu

Kiriş Boyuna Donatı Hesabı raporu

Kiriş Burulma ve Gövde Donatı Hesabı raporu

Perde/Duvar Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu (kabuk veya çubuk elemanlar)

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Kolon Üst/Alt Uç Kesit Tesirleri raporu

Radye Temel/Döşeme/Perde/Duvar Kabuk (Shell) Sonlu Eleman Sonuçları raporu

Kiriş Kesit Tesirleri raporu

 

Çizim Çıktıları
Temel Aplikasyon planı, temel kiriş açılımları, radye donatıları, kolon aplikasyon planı, kolon düşey açılımları, perde düşey açılımları, kalıp planı, kalıp planı kesiti, kiriş açılımları, bina aks görünüşleri
Çizimler ölçüler ve layerlarıyla birlikte dxf export edilebilir.

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit Windows7, Windows8, Windows10, Windows11 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

digeropsdepremperformansguçlendirme