StatiCAD-Yigma V5 Standart Versiyon

StatiCAD-Yigma V5 Standart Versiyon

 

StatiCAD yığma binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.
Standart versiyon kapsamında yeni yapılacak yığma bina projelendirmesi yapılabilmektedir. Mevcut bina performans analizi, riskli yapı analizi, güçlendirme konuları ile çalışacaksanız Profesyonel veya Ultimate versiyon düşünmeniz daha uygun olur.

Tam ve Detaylı Yapı Analizi
Program 2007 deprem yönetmeliğinin ve 2018 Deprem Yönetmeliğinin yığma bina için öngördüğü tüm formülleri otomatik uygular.
Programın excel tablolarıyla yapılan hesaplamalara göre en büyük üstünlüğü düşey yükleri yapı elemanları arasında akma çizgileri yöntemine göre aktarabilmesidir. Excel tablolarında genellikle kat ağırlığı duvar uzunluklarına veya alanlarına bölünerek ortalama değerler bulunmaktadır. Oysa yük dağılımları oda ve bina geometrisine bağlı olarak çok farklıdır.  Duvarların kesme kapasiteleri üzerindeki düşey yüke bağımlı olduğundan, düşey yükü az olan duvarların kesme kapasitesi çok daha az olmaktadır. Excel  hesabında kurtaran duvar veya bina, yükler olması gerektiği dağıtıldığında yetersiz kalabilmektedir. Program düşey yük aktarımında veya modellemede hata varsa analiz sonucunda hata oranını bildirir, Analiz esnasında olabilecek modelleme hatalarını otomatik  düzeltir, Programda sadece alt kat ile temeller arasında aks bağımlılığı vardır. Bunun dışında  katlar arasında aks bağımlılığı yoktur. Yani yük aktarımı ve statik hesaplar için katlar arasında düğüm noktalarının üst üste olması gerekmez. Bu durum programa büyük bir esneklik kazandırmakta ve hemen her türlü yığma yapının modellenebilmesini sağlamaktadır.
Program dahili hesaplamalarında bir yaklaşım metodu olan sonlu elemanlar yöntemi yerine analitik modelin kendisini kullanır. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. 
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır.

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri
StatiCAD-Yigma ile 2007 Deprem Yönetmeliği ve/veya 2018 Deprem Yönetmeliğinin formülleriyle çözülebilen hemen hemen tüm yığma binalar çözülebilir.
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler: 
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY2007)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)
StatiCAD-Yigma Deprem Yönetmeliği  hükümleri baz alınarak ve sadece yığma bina için geliştirildiğinden yönetmelikler ile tam uyumludur.

 

Standart Versiyon Kullanım Alanları
Yeni Yapılacak Yığma Binalar
 

 

Raporlanan Hesap Çıktıları:
Analiz Öncesi Raporlar
Veri giriş parametrelerinin tamamı analiz öncesi raporlarda verilmektedir. 

 

Analiz Sonrası Raporlar 
Yapılan analizlerde deprem yönetmeliği geometri kontrolleri, yük analizleri, döşeme hesapları, deprem yüklerihesabı, kayma ve kütle merkezleri hesabı, temellerde zemin gerilmesi, kesme kapasitesi, eğilme kapasitesi,duvarlarda  duvarlarda düşey gerilme ve kayma gerilmesi kontrolleri yapılarak rapor dosyası hazırlanmaktadır.

 

Çizim Çıktıları 
Temel Aplikasyon planı, duvar planı, kalıp planı, kalıp planı kesiti, düşey hatıl detayları, temel detayları, yatay hatıl detayları
Çizimler şekil kaybı olmaksızın taramalar, ölçüler ve layerlarıyla birlikte dwg/dxf export edilebilir.

 

StatiCAD-Yigma Temel Özellikleri

 

 

Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz

 

Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri

 

Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları

 

 

Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi

 

Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme

 

Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi

 

Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2007 ve/veya 2018 Deprem Yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması

 

Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi

 

Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri

 

Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi

 

AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.

 

Dwg veya dxf formatında çizilmiş mimari projeyi import edip mimari çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

 

Resim formatındaki projeyi çizim editörüne import edip üzerinden çizgilerle geçip,çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

 

Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb...

 

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.

                                                                                                                                                                              REFERANSLARIMIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ