• Yığma Yapıların;

  16 Şubat 2019 da yayınlanan

  Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar Uyarınca

  performans analizleri ve risk tespitleri


 • Versiyon 6 ile Yepyeni Özellikler

  Lifli Polimer ile Güçlendirme

  Ahşap,betonarme,çelik,yığma malzemeleri atayabilme

  Poligon kesit tanımlayabilme

  Yapı temel etkileşimli analiz


 • Güçlendirmeyi dikkate alan analiz ve raporları

  Güçlendirilen duvar boykesit çizimleri

  Güçlendirilmiş bina aks aks görünüş çizimleri

  Püskürtme betonla,

  Lifli Polimer sargı ile

  Düşey hatılla,

  Çelik Elemanlarla,

  Betonarme perde ile güçlendirme.


 • Fotoğraf/tarama formatındaki projeyi çizim editörüne

  import edip scale edip üzerinden çizgilerle geçerek veya

  Mimari 2D dwg/dxf çizimde çizgileri

  Aks, duvar, kapı,

  pencere, kiriş, kolon, temel elemanlarına

  dönüştürüp otomatik statik model oluşturabilme


 • Tarihi Eserlerin Performans Analizi ve Güçlendirilmesi

  Modal, Response Spektrum veya Eşdeğer Statik Hesap 

  Çelik hasırla, lifli polimer sargı ile, düşey hatıl eklenerek, derz değiştirerek güçlendirme

   


 • Yüksek hız ve yüksek doğrulukta

  Modelleyin

  KAZANCINIZI KATLAYIN


 • SAP2000 ile tam paylaşımlı otomasyonlu analiz

  *Projeyi SAP2000 e otomatik aktarabilir.

  **SAP2000 Analiz sonuçlarını import edebilir.

  ***Deprem Yönetmeliği ve riskli bina tahkiklerini

  SAP2000 statik sonuçlarına göre yaptırabilirsiniz.


StatiCAD
StatiCAD, yığma binaların, 2018 deprem yönetmeliği ve 2019 riskli bina tespit esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır. Program 3 seviye olarak kullanıma sunulmuştur

 

 

Ürünlerimiz

Program Paketleri

Karşılaştırma

StatiCAD V6 Standart Versiyon, yeni yapılacak yığma yapıların deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekli hesaplarını yapmaya ve proje çizimlerini almaya yardımcı bilgisayar programıdır. Standart Versiyon performans analizi, risk analizi ve güçlendirme özelliklerini içermez. Program ömür boyu lisanslıdır ve sadece major versiyon değişimlerinde kullanıcı isteğine bağlı olarak ücretli güncelleme yapılabilir. Versiyon içi güncellemeler ücretsizdir.

Standart lisansın tüm Özelliklerine ek olarak mevcut yığma yapının riskli bina yönetmeliğine veya deprem yönetmeliğine göre deprem performansının belirlenmesi, güçlendirme hesap ve çizimlerinin yapılması, SAP2000 programı ile çift yönlü veri transferi (modelin SAP2000 e gönderilmesi ve SAP2000 analiz sonuçlarına göre StatiCAD programında ilave tahkiklerin yapılabilmesi), özelliklerini içerir. Program ömür boyu lisanslıdır ve sadece major versiyon değişimlerinde kullanıcı isteğine bağlı olarak ücretli güncelleme yapılabilir. Versiyon içi güncellemeler ücretsizdir.

Profesyonel versiyonun tüm özelliklerine sahiptir StatiCAD-Ultimate Yıllık Abonelikle çalışmakta olup her yıl yenileme ücreti ödenmesi gerekmektedir. Kiralama maliyeti düşüktür.Bütün güncellemelerde ilave bir ücret alınmayacaktır. Her yıl ödenen abonelik ücreti ile tüm güncellemelerden yararlanılabilecektir. Yıllık lisans yenilemesi yapılmadığı zaman program çalışmayı durdurur.

Çözümlerimiz

Programı Kullanabileceğiniz Çözüm Alanları

Güçlendirme

Yığma bina güçlendirmesiKentsel Dönüşüm

Performans Analizi ile Riskli Bina Tespiti..Yeni Yığma Bina Tasarımı

Programda deprem yönetmeliğine göre yeni yığma bina tasarımının başlıca adımları anlatılmaktadır.SAP2000'de Eşdeğer Deprem Yüküyle Yığma Bina Analizi

SAP2000 programını kullanılarak Eşdeğer Deprem Yükü Analizi.StatiCAD ile donatılı panel yığma bina çözümü

StatiCAD ile donatılı panellerden oluşan yığma bina çözümüDWG/DXF Dosyadan Statik Model Oluşturma

DWG/DXF Dosyadan Statik Model OluşturmaStatiCAD ile SAP2000 entegrasyonlu riskli yapı analizi

StatiCAD ile SAP2000 entegrasyonlu ahşap döşemeli veya bazı döşemeleri ahşap bazı döşemeleri betonarme yapının riskli bina yönetmeliğine (RYTEİE2019) göre risk analizi aşağıdaki youtube videosu ile anlatılmıştır.Programı Ücretsiz Olarak Deneyin

Programın demo versiyonudur