Karşılaştırma

StatiCAD V7 Profesyonel StatiCAD V7 UltimateStatiCAD V7 StandartStatiCAD-BetonarmeStatiCAD-YigmaV7 ProStatiCAD-Yigma V7 Standart
Betonarme binaların hesap ve çizimleriVarVarVarVarVarVar
Yeni Yapılacak Yığma Bina ProjelendirmesiVarVarVarVarVarVar
Mevcut Yığma Bina GüçlendirmesiVarVarVarVarVarVar
Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Yığma binalarda duvarlarda hasar durumunu dikkate alan analiz*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme *V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate alabilme*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Kolon,kiriş,perde, döşeme kalıp ve beton metrajları*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Kiriş donatı metrajı*V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor *V7 YENİ*VarVarVarVarVarVar
Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporlarıVarVarVarVarVarVar
Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporlarıVarVarVarVarVarVar
Yapı temel etkileşimli analizVarVarVarVarVarVar
Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri, raporlarıVarVarVarVarVarVar
TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporlarıVarVarVarVarVarVar
Kolon aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri VarVarVarVarVarVar
SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu VarVarVarVarVarVar
Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma)VarVarVarVarVarVar
Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüzVarVarVarVarVarVar
TDY2007 ve TBDY2018 Yönetmeliğine Göre Yeni Yığma Bina DizaynıVarVarVarVarVarVar
RYTEİE2019 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Risk AnaliziVarVarVarVarVarVar
TBDY2018 Yönetmeliğine ve TDY2007 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve GüçlendirmesiVarVarVarVarVarVar
Donatılı Yığma Duvar Hesap ve ÇizimleriVarVarVarVarVarVar
SAP2000 Programına Sistem Modelinin Otomatik Aktarımı Yapabilme *V5+*VarVarVarVarVarVar
Depremden Oluşan İlave Düşey Yükleri Hesaplayıp, Düşey Gerilme ve Kayma Gerilme Tahkiklerinde kullanabilme(1)VarVarVarVarVarVar
Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında insertation point atamaları ile akstan kaçıklıkları dikkate alınarak aktarılması VarVarVarVarVarVar
SAP2000 Programından yığma duvar sonuçlarının alınarak yeni dizayn veya performans analizinde otomatik kullanabilme *V5+**VarVarVarVarVarVar
Çoklu Seçili elemanların taşıma, kopyalama, simetri alma, polar kopyalama, çoklu kopyalama işlemleri *V6+*VarVarVarVarVarVar
Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi*V6+*VarVarVarVarVarVar
Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki*V4+*VarVarVarVarVarVar
Güçlendirmede manto donatısı hesabıVarVarVarVarVarVar
Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları)VarVarVarVarVarVar
Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleriVarVarVarVarVarVar
Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesiVarVarVarVarVarVar
Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesiVarVarVarVarVarVar
Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilmeVarVarVarVarVarVar
Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri VarVarVarVarVarVar
Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesiVarVarVarVarVarVar
AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.VarVarVarVarVarVar
Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb...VarVarVarVarVarVar