StatiCAD İle Yeni Yığma Bina Dizaynında Dikkat Edilecek Hususlar

StatiCAD ile TBDY 2018 kapsamında yeni yığma bina dizaynında dikkat edilecek başlıca hususlar kısaca listelenmiştir.

1- Proje genel ayarları Yönetmelik Seçimi Sekmesinde TBDY2018 yönetmeliği seçilir. Yeni bina için "Bu proje mevcut binanın incelenmesi ve/veya güçlendirme projesidir" kutucuğunun işareti kaldırılır. İşaret kaldırıldığında performans raporu verilmez, ve duvar özellikleri penceresinde duvar güvenlik sayısı varsayılan olarak 2 gelir (gerekirse değiştirilir)

2-TBDY2018 sayfasında deprem parametreleri ve bina türü seçilir. Bina türüne göre program R ve D katsayılarını yönetmelik tablolarına göre otomatik seçer. Bina türü olarak kuşatılmış yığma yönetmeliğin madde 11.5.5 şartlarını sağlayan düşey hatıllı yığma bina, donatılı yığma bina ise tuğlaların düşey deliklerinden ve yatay derzlerinden donatılar geçirilen binadır.

3-Yöntem1 ve Yöntem2 sayfalarında mühendislik hesaplama tercihleri yapılır.

4-Malzeme Sekmesinde beton sınıfı en az C25 donatı sınıfı S420 seçilmelidir

5-Yük Kombinasyonları Sekmesinde Depremsiz Basınç Gerilmesi  Kontrolleri İçin Kullanılacak Yük Katsayıları 1.4G+1.6Q olacak şekilde değiştirilir.

6-Diğer seçenekler Sekmesinde Düşey Hatıl Dayanımını Duvar Dayanımına Dahil Et işaret kutusu aktif edilir.

7-Duvarlar çizilirken veya özellikleri değiştirilirken Statik/Malzeme sekmesinde duvar malzeme değerleri yönetmeliğe uygun olarak alınmalıdır. Yönetmeliğe uygun değer alınmasını kolaylaştırmak için TBDY2018 Malzemeleri butonu tıklanıp hazır malzemelerden biri seçilebilir veya yeni/sil/düzenle sihirbazı yardımı ile yönetmelik tablolarından otomatik enterpolasyon yaparak değerlerin alınmasına yardımcı formla yeni malzeme tanımlanabilir.

8-Duvar malzemesi güvenlik sayısı mevcut (yapılmış) katlar veya duvarlar incelenirken 1 alınır. Yeni yapılacak duvarlarda ise gazbeton malzemede 1.75, diğer malzemelerde 2.0 olarak alınır.

9-Duvar genişliği minimum değerleri yönetmelikte tablo 11.4 den bakılarak girilir. Tuğla duvar için minimum 24 cm duvar kalınlığı verilmelidir.

10-Yönetmeliğe göre yığma binalarda (donatılı panel sistem hariç) betonarme döşeme kullanılması mecburidir. (Madde 11.3.7)

11-Donatısız yığma binalar, donatılı yığma binalar, kuşatılmış yığma binalar ve donatılı panellerden oluşan binalarda taşıyıcı duvar etkin rijitlikleri brüt rijitliklerin %50’si kadar azaltılarak belirlenecektir. (Madde 11.3.5) Versiyon 5 te Bunu sağlamak için Duvar Özellikleri>Analiz Seçenekleri>Duvar Rijitlik Çarpanı>Rijitlik çarpanı için özel değer kullan işaret kutusu seçilerek tüm duvarlarda 0.5 katsayısı yazılır. Versiyon 6 da ise TBDY2018 yönetmeliği ve Rijitlik çarpanını program otomatik seçsin seçeneği seçili iken çarpan otomatik olarak 0.5 alınmaktadır.

12-Binanın mimari projesine göre geometrisi oluşturulur ve analiz yapılır.

13-Analiz sonucunda yetersiz duvarların bulunması halinde binanın yetersiz doğrultusundaki duvar miktarı artırılabilir, yetersiz doğrultudaki duvar kalınlıkları artırılabilir, Yetersiz duvarların içerisine düşey hatıl eklenebilir, donatılı duvar çözümüne geçilebilir.

14-Binada duvarların üst ve alt kotları, kat kotları ile aynı ise duvar üst kot, alt kot değerleri 0 (sıfır) olarak  korunmalıdır. Duvar üst kotu, duvar üst koordinatının, katın üst koordinatından mesafesini ifade eder. + işareti yukarı yönü ifade eder.

15-Duvar içine kapı/pencere atıldığında programca otomatik olarak çizilen kapı ve pencere üstü kirişler silinmemelidir.